Okresné kolo geografickej olympiády

Gréta Pankuličová, 17. februára 2017 9:18

Mám veľmi rada cestovanie po cudzích krajinách.

Foto: Kristián BókKráľovský Chlmec 17. februára (SkolskyServis.sk) - Mám veľmi rada cestovanie po cudzích krajinách. S rodinou často navštevujeme aj rôzne kúty Slovenska. Ak sa chcem viac o nich dozvedieť, musím dávať pozor na hodinách geografie. Učí nás pani učiteľka J. Marciová, ktorá pre žiakov ZŠ v Kráľovskom Chlmci zorganizovala školské kolo geografickej olympiády. Po úspešnom zvládnutí úloh sme sa víťazmi stali ja a môj spolužiak Richard Pribék z 5. A. Preto sme sa s pani učiteľkou vybrali dňa 7. 2. 2017 do Trebišova na okresné kolo.

Súťaž pozostávala z troch častí. V prvej, monotematickej, sme nesmeli použiť žiadne pomôcky. Bola zameraná na činnosť sopiek. Trvala 45 minút. V 2. časti boli otázky o našom regióne. Po prestávke nasledovala praktická časť súťaže. Tá trvala 50 minút. Tu išlo hlavne o presnosť merania a vedomosti z práce s atlasom.

Potom sme už len netrpezlivo čakali, kedy porota vyhodnotí naše práce. Ja som sa umiestnila na 4. a Richard na 15. mieste. Súťaž sa nám páčila a odchádzali sme s bohatými skúsenosťami.

Text: Gréta Pankuličová, 5. A Foto: Kristián Bók


Gréta Pankuličová (Základná škola L.Kossutha Královský Chlmec)

Som žiačkou 5.A triedy. Záluby: krížovky,navrhovanie modnych šiat,opatrovanie zvierat. Keď vyrastiem chcela by som byť novinárkou, herečkou alebo modnou návrhárkou.

Téma TASR