Okresné kolo Fyzikálnej olympiády v Trebišove

Júlia Kónyová, 21. marca 2018 14:32

Zadanie úloh bolo veľmi zložité, ale vyhrali sme!

Foto: Kristián BókKráľovský Chlmec 21. marca (SkolskyServis.sk) - Dňa 16. 3. 2018 sa v Trebišove konalo okresné kolo Fyzikálnej olympiády pre žiakov základných škôl. Zúčastnili sa jej aj žiaci zo ZŠ v Kráľovskom Chlmci. Súťaž prebehla v dvoch kategóriách. V kategórii F – žiaci deviateho ročníka –nás reprezentovali Nikolas Kondáš a Dávid Páll z 9. A. Pripravovala ich pani zástupkyňa Z. Musková. V kategórii E – žiaci ôsmeho ročníka – súťažil Dominik Vojtko z 8. A. Na súťaž sa pripravil zodpovedne a umiestnil sa na prvom mieste! Pripravovala ho pani učiteľka J. Fazekašová, ktorá ich na súťaž aj sprevádzala. Úlohy sa riešili písomne a boli veľmi náročné. Zadania boli zamerané na čitateľskú gramotnosť, preto boli dlhé a bolo treba dávať pozor pri ich analýze.

Dominikovi blahoželáme a ďakujeme, že tak dobre reprezentoval našu školu.

Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 8. A Foto: Kristián Bók

Júlia Kónyová (ZŠ Kossutha 56, Kráľovský Chlmec)

Som žiačka 6.A triedy. Mám rada tanec a spev. Navštevujem krúžok mažoretiek. Chcela by som byť učiteľkou.

Téma TASR