Okresné kolo Biologickej olympiády

Júlia Kónyová, 17. apríla 2018 14:10

Príprava na biologickú olympiádu nám pomohla spoznať nové rastliny a živočíchy.

Včela medonosná Foto: Sebastián Gonda


Kráľovský Chlmec 17. apríla (SkolskyServis.sk) - Okresné kolo biologickej olympiády sa konalo 11. 4. 2018 v Trebišove. Pripravovala nás pani učiteľka Mgr. Katarína Juhászová. Počas prípravy sme spoznali mnoho nových rastlín a živočíchov. Mali sme si doniesť aj herbár, ktorý sme si pripravovali doma. Tento rok sme reprezentovali ZŠ v Kráľovskom Chlmci ja a moje dvojča – Bianka. Ona bola prvýkrát, preto bolo pre ňu všetko nové.

Ešte cestou do Trebišova sme si opakovali otázky na test a aj praktické poznávanie rastlín a zvierat. Po príchode nám dali čísla, pod ktorými sme súťažili. Ja som začala botanikou, kým Bianka písala test zo zoológie. Poznávanie rastlín mi išlo lepšie ako test. Pani učiteľka mi povedala, že som ho zvládla super, ale test som poplietla. Na vyhodnotenie sme čakali všetci veľmi netrpezlivo. Pre nás dopadlo dobre – ja som skončila na treťom a Bianka na šiestom mieste. Bola veľmi rada, lebo nečakala, že hneď na prvýkrát sa umiestni tak dobre. Odmenené boli prvé tri miesta. Dostali sme diplomy a malé darčeky. Aj pani učiteľka nás pochválila.

Potom sme sa prešli po Trebišove a cestou domov sme zhodnotili, že tento deň bol krásny. Dúfam, že sa nám podarí vyhrať aj na budúci rok!


Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 7. A Foto: Sebastián Gonda

Júlia Kónyová (ZŠ Kossutha 56, Kráľovský Chlmec)

Som žiačka 6.A triedy. Mám rada tanec a spev. Navštevujem krúžok mažoretiek. Chcela by som byť učiteľkou.

Téma TASR