Odmeňovanie najlepších pedagógov v Kráľovskom Chlmci

Natália Juhászová, 5. apríla 2019 9:10

Spoločný školský úrad s podporou pána primátora ocenil prácu 10 učiteľov.

Odmeňovanie najlepších pedagógov v Kráľovskom Chlmci Foto: Mgr. Mária Hriciková


Kráľovský Chlmec 5. apríla (SkolskyServis.sk) - Dňa 28. 3. 2019 boli v Kráľovskom Chlmci na podnet Spoločného školského úradu už druhýkrát odmenení 10 najlepší pedagógovia zo škôl, ktoré sú v našom meste.

Patrili medzi nich aj dvaja učitelia, ktorých školy patria tiež k Spoločnému školskému úradu – zo Somotoru a Lelesa.

Ocenenie učiteľov podporil aj pán primátor Ing. K. Pataky, ktorý sa prihovoril prítomným učiteľom. Poďakoval sa im za obetavú a zodpovednú prácu, ktorú vykonávajú na svojich pracoviskách každý deň.

Odmeňovanie najlepších pedagógov v Kráľovskom Chlmci Foto: Mgr. Mária HricikováZaželal im naďalej veľa elánu a trpezlivosti pri výchove mladých ľudí. Potom spoločne s vedúcou Spoločného školského úradu pani Mgr. B. Leczovou odovzdali vybraným učiteľom plaketu Caritate et patientia - S láskou a trpezlivosťou, kyticu a peňažnú odmenu. Obecenstvo sa mohlo o práci ocenených učiteľov dozvedieť z prečítanej charakteristiky a fotografickej prezentácie. Učitelia sa podpísali do mestskej kroniky. Za ZŠ na Kossuthovej ulici navrhlo vedenie školy na odmenu pani učiteľku Mgr. Máriu Hricikovú.Po oficiálnej časti pozdravili učiteľov kultúrnym programom deti z materských, umeleckých a základných škôl. Vystúpili aj tanečníci pod vedením učiteľky tanca pani B. Stofan.

Všetkých odmenili diváci veľkým potleskom.

Ďakujeme všetkým našim učiteľom a želáme im veľa úspechov v ich zodpovednej práci.


Text: Redaktor junior TASR Natália Juhászová, 8. A Foto: Mgr. Mária Hriciková

Natália Juhászová (ZŠ Kráľovský Chlmec)

Som žiačka 8.A triedy. Medzi moje záľuby patrí tanec a spev. Chcela by som byť učiteľkou.

Téma TASR