Obľúbená kniha našej triedy

Júlia Kónyová, 11. júla 2017 11:36

Prezentácie boli prehliadkou spolupráce celých tried.

Kráľovský Chlmec 11. júla (SkolskyServis.sk) - V ZŠ v Kráľovskom Chlmci sa 15. 6. 2017 konala súťaž „Obľúbená kniha našej triedy“. Bola vyhlásená už v októbri, takže čitatelia mali dosť času, aby si prečítali obľúbenú knihu. Po jej prečítaní sme mali za úlohu vypracovať prezentáciu, projekt alebo zahrať scénku o tom, o čom sme čítali. Cena bola veľmi lákavá, lebo víťazom zaplatila škola výlet do Michaloviec.

V ZŠ v Kráľovskom Chlmci sa 15. 6. 2017 konala súťaž „Obľúbená kniha našej triedy“. Foto: Kristián Bók


Do súťaže sa prihlásili štyri triedy: 9. A, 6. A, B a C. Akciu otvorila pani učiteľka Molnárová a zopakovala podmienky súťaže. Spolu s ňou boli v porote pani učiteľky – Gérešiová a Hriciková, pani zástupkyňa Musková a pani asistentky – Bakurová a Juhászová. Všetky triedy predstavili svoje obľúbené knihy inak. 6. A mala prezentáciu v Power Pointe, 6. B zahrala jednu kapitolu zo svojej obľúbenej knižky. 6. C mala video nahrávku svojej obľúbenej balady a žiaci 9. A spojili prezentáciu v Power Pointe s video nahrávkou čítania ukážok z Malého princa. Pani učiteľka Hriciková nám prečítala úryvok z tejto knihy aj po francúzsky. Po prezentáciách sa porota rozhodla takto:

1. miesto: 9. A 3. miesto: 6. A
2. miesto: 6. B 4. miesto: 6. C

Táto akcia sa mi veľmi páčila preto, lebo každý dal do svojej prezentácie všetky sily. A páčilo sa mi aj to, že sa žiaci z triedy spojili a spolu vytvorili pekné prezentácie. Veľmi sme sa snažili aj my, aj ostatní.Text: redaktor TASR Júlia Kónyová, 6. A Foto: Kristián Bók

Júlia Kónyová (ZŠ Kossutha 56, Kráľovský Chlmec)

Som žiačka 6.A triedy. Mám rada tanec a spev. Navštevujem krúžok mažoretiek. Chcela by som byť učiteľkou.

Téma TASR