Nikdy nie je na škodu naučiť sa niečo nové

Gabriela Krížovská, 26. júla 2017 14:32

Mobilita sa konala ako 6. mobilita v programe naplánovaných 7. mobilít projektu „Digitálne vzdelávanie v Európe : premena školy na digitálnu“, realizovaný na ZŠ s MŠ Jarná v Poprade.

Foto: Gabriela Križovská


Poprad 26. júla (SkolskyServis.sk) - V dňoch 11.7.-19.7.2017 sa v zaujímavej destinácií Gibraltár konalo stretnutie učiteľov programu Erasmus+KA1. Tohto tréningového stretnutia sa zúčastnila aj učiteľka zo Základnej školy s materskou školou, Jarná ulica v Poprad: Gabriela Krížovská a týmto spôsobom na medzinárodnej úrovni získavala poznatky z nových trendov neformálneho vzdelávania pod názvom „Spice up formal education“ (Okoreň formálne vzdelávanie). Táto mobilita sa konala ako 6. mobilita v programe naplánovaných 7 mobilít projektu „Digitálne vzdelávanie v Európe : premena školy na digitálnu“. Projekt je financovaný z prostriedkov Erasmus+KA1. Za účasti spolu 12 učiteľov z krajín ako Slovensko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko, Portugalsko a Anglicko sa trendy neformálneho vzdelávania mohli presunúť do šiestich krajín EU.

Dôrazom tohto stretnutia bolo implementovať komunikačné nástroje do vzdelávacieho programu školy tak, aby sa našla vyváženosť medzi dnešným svetom moderných technológií, ktoré často spôsobujú, že súčasná mladá populácia má k sebe akosi ďaleko. Stretnúť mladých ľudí ako sa bezprostredne zhovárajú bez toho, aby aspoň každých 5 minút nekontrolovali správy na mobilnom telefóne je viac ako nemožné. Kurz naučil učiteľov ako v triede klásť väčší dôraz na potreby žiakov v riešení ich interpersonálnych vzťahov a zaoberal sa postupmi riešenia konfliktov. Učiteľ je v dnešnej dobe neustále konfrontovaní s otázkou riešenia konfliktných situácií medzi žiakmi navzájom, ale stále viac rieši vzťah učiteľ – rodič – žiak. V tomto kurze bolo veľa priestoru na získanie skvelých komunikačný, mediatorských a vyjednávacích techník, ako zabrániť vyostrovaniu konfliktov.
Kurz poskytol veľa možností, ako rôznymi technikami vytvárať v triede a tým aj v škole priaznivé prostredie na budovanie úspešného kolektívu a tiež poskytol veľa zaujímavých zdrojov, kde hľadať aktivity na skvelé nápady k teambuildingu. Napríklad na tomto odkaze SALTO https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/ po zadaní špecifikácií do filtrovacieho výberu sa dostanete k množstvu materiálov rôznej časovej náročnosti a aktivitového zamerania. Na ukážku vyberám aktivitu o ľudských právach https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/human-rights-history.1427/ . Jednoduchý spôsob ako zapojiť žiakov do riešenia problému. Takáto aktivita, môže byť ľahko uskutočnená počas triednickej hodiny na tému o ľudských právach. Kolektív triedy má tak možnosť spoločne pracovať ako jeden tím, budovať spoločné vzťahy počas hry, naučiť sa niečo z histórie a samozrejme oprášiť aj vedomosti z anglického jazyka.

V prípade ak sa učiteľ venuje riešeniu vzťahov v triede odporúčam skúsiť teambuildingovú aktivitu „Marshmallov challenge“ https://www.youtube.com/watch?v=H0_yKBitO8M. V tomto videu je aj analýza toho, čo sa v priebehu aktivity monitoruje a aké charaktery ľudí sa môžu preukázať. Toto je proces, ktorý by žiaci mali absolvovať a zároveň spolupracovať v tíme. Takéto aktivity odtiahnu pozornosť žiakov od obrazoviek ich mobilných zariadení a naučia ich rešpektovať seba samých navzájom.

Samozrejme táto mobilita nebola zameraná iba na teoretické získavanie manažérskych zručnosti, ale naučila účastníkov aj o kultúre a spôsobe života v odľahlej časti Veľkej Británie. Spoločne sme absolvovali výlety aj do susedných krajín ako sú Maroko a Španielsko a mali sme možnosť na vlastnej koži vyskúšať a zažiť tak rozmanitú kultúru týchto krajín.

Táto mobilita bola v plnej miere obohatením programu nášho projektu, v ktorom sa snažíme prebudovať našu školu na školu moderného charakteru s dôrazom na vyváženosť medzi digitálnymi technológiami a personálnou hodnotou každého žiaka s dôrazom na riešenie jeho interpersonálnych potrieb.

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte koordinátora kurzu gabriela.krizovska@gmail.com

Ing. Gabriela Krížovská

Gabriela Krížovská (ZŠ s MŠ Jarná ulica, Poprad)

Obyčajná učiteľka, ktorá chce, aby žiaci skúmali svet všetkými zmyslami a naplno.

Téma TASR