Návšteva Technického múzea v Košiciach

Laura Nagyová, 8. novembra 2017 8:36

V múzeu sme sa vrátili do detských čias

Kráľovský Chlmec 8. novembra (SkolskyServis.sk) - Počas jesenných prázdnin, 31. 10. 2017, sme vybrali s pani učiteľkou J. Fazekašovou, E. Gérešiovou a pánom učiteľom A. Pállom na exkurziu do Košíc. Na výlet sme sa tešili už mnoho dní predtým. Navštívili sme Technické múzeum v Košiciach, kde bola výstava venovaná figúrkam „Igráček“. Sú to postavičky, ktoré predstavujú rôzne povolania a trochu sa podobajú na Lego.
Návšteva Technického múzea v Košiciach Foto: Júlia Kónyiová
V múzeu nás privítala sprievodkyňa, ktorá nám na úvod rozdala letáčiky. Mali sme ich vyplniť a po zlosovaní sme mohli vyhrať stavebnicu. Na stene bol aj veľký plagát s otázkami, na ktoré sme odpovedali. Potom sme sa dostali do miestnosti, kde boli samé stavebnice a mohli sme sa s nimi hrať. Aj keď sme už siedmaci, aj tak nás to zaujalo. Bolo tam mnoho možností, ako skombinovať jednotlivé časti stavebníc.

Potom sme sa vybrali do podzemných priestorov múzea, kde bola výstava banských strojov a nástrojov. Pani sprievodkyňa nám porozprávala o ťažkej práci baníkov.

Z bane sme vyšli na námestie v Košiciach. Tam sme sa najedli a išli sme na nákupy do Au parku. Každý si niečo kúpil a potom sme sa už vybrali vlakom domov.

Tento zážitok sa mi páčil. Aj sme sa zabavili, aj niečo naučili. No, a hlavné bolo, že sme boli s kamarátmi. Ďakujeme pánom učiteľom, že nám pripravili taký pekný program.Text: Laura Nagyová, 7. C Foto: Júlia Kónyová, VII.A

Laura Nagyová (Základná škola, Ľ. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec)

Moje záľuby sú:hudba,spievanie,čítanie článkov,fotografovanie. Chcela by som byť lekárkou.

Téma TASR