Návšteva SOŠ v Kráľovskom Chlmci

Júlia Kónyová, 4. decembra 2017 8:40

Z ponuky učebných odborov v SOŠ si mnohí žiaci z našej školy vybrali svoj budúci odbor.

ILustračné foto Foto: Radovan Stoklasa/TASRKráľovský Chlmec 4. decembra (SkolskyServis.sk) - ňa 21. novembra, keď bolo v našej škole Testovanie 5, sa žiaci 7. až 9. ročníka vybrali do SOŠ v našom meste. Boli sme zvedaví, čo nás tam čaká, lebo sme tam šli prvýkrát. Starší spolužiaci nám už povedali, že sa tam cítili dobre.

Po príchode nás rozdelili do štyroch skupín. Každú skupinu mala na starosti iná pani učiteľka z tej školy. Ona nás potom sprevádzala po triedach a dielňach. Budova sa nám zdala ako labyrint. Bolo tam veľa chodieb, schodov a aj pavilónov. Videli sme, ako sa kreslia plány na výstavbu bytov a domov . Zaujímavé bolo logaritmické pravítko, ešte som také nevidela. Páčili sa nám aj malé makety domov, ktoré zhotovili študenti. Boli sme pozrieť aj kaderníčky, sústružníkov... Najviac nás zaujal CNC stroj, ktorý stál 80 000 eur. Je prepojený s počítačom a dajú sa na ňom vyrobiť veľmi presné výrobky.

Nepáčilo sa nám na hodine nemčiny, lebo sme pani učiteľke povedali, že my sa ju neučíme, ale aj tak chcela, aby sme riešili úlohy. Potom si o nás myslela, že nie sme veľmi múdre. Ani na hodine kaderníctva sa mi nepáčilo, lebo sme mali kresliť účesy a mňa to nezaujalo. O to viac sa nám páčila prehliadka ozajstných účesov, ktoré nám predviedli budúce kaderníčky. Obdivovali sme najmä ten, ktorý predstavoval „vulkán“.

Mnohí moji spolužiaci si vybrali svoje budúce odbory. Chceli by tam študovať po skončení ZŠ. Chlapci si vybrali povolanie automechanika a jedna spolužiačka chce byť kaderníčkou. Ale ešte máme pred sebou dva a pol roka do ukončenia ZŠ a možno svoj názor zmenia.

Na návšteve v tejto škole sme sa cítili dobre, celkovo bolo fajn.

Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 7. A

Júlia Kónyová (ZŠ Kossutha 56, Kráľovský Chlmec)

Som žiačka 6.A triedy. Mám rada tanec a spev. Navštevujem krúžok mažoretiek. Chcela by som byť učiteľkou.

Téma TASR