Návšteva Regionálnej knižnice v Kráľovskom Chlmci

Stela Cziránková, 13. marca 2019 9:36

Filmová rozprávka premietnutá v knižnici sa nám páčila.

Návšteva Regionálnej knižnice v Kráľovskom Chlmci Foto: Zamestnanci Regionálnej knižnice v Kráľovskom Chlmci


Kráľovský Chlmec 13. marca (SkolskyServis.sk) - Pozvanie do Regionálnej knižnice v Kráľovskom Chlmci od knihovníčok sme dostali aj my – žiaci ZŠ na Kossuthovej ulici. Tešili sme sa, lebo mnohí z nás tam už v minulých rokoch boli. Keďže nás bolo veľa, tak sme tam šli na dvakrát – 7. a 8. marca 2019. V prvý deň s nami, žiakmi 5. A a 5. C, boli pani učiteľky – M. Hriciková, Z. Gondová a pani asistentka H. Tóthová. Na druhý deň bola v knižnici aj pani učiteľka E. Gérešiová s 5. B. Ja som tam bola v prvý deň.

Naša knižnica je veľmi pekná. Je v nej veľa kníh pre deti ajdospelých a okrem toho na poschodí máme počítače a čitáreň. Po príchode sme si posadali a privítala nás pani knihovníčka. Porozprávala nám o knižnici a o tom, ako sa môžeme do nej prihlásiť a požičiavať si knihy. A potom nám premietli na veľké plátno rozprávku Soľ nad zlato. Bola to trošku iná rozprávka, ako sme ju poznali, ale pani učiteľka Hriciková nám vysvetlila, keď sme niečomu nerozumeli.

V závere nám prichystala kvíz o rozprávkach. Tak sme súťažili s 5. C. Aj v škole sme sa veľa o rozprávkach učili, tak otázky sa nám nezdali ťažké. Vedeli sme viac ako naši súperi, preto sme vyhrali 6:1! Tešili sme sa aj my, aj pani učiteľka, že sme takí šikovní.

Na záver sme sa poďakovali tetám knihovníčkam za to, že nám pripravili taký pekný program. Určite prídeme aj na budúci rok.
Text: Stela Cziránková, 5. A Foto: Zamestnanci Regionálnej knižnice v Kráľovskom
Chlmci

Stela Cziránková (Základná škola, L. Kossutha 56. 077 01 Kráľovský Chlmec)

Volám sa Stela Cziránková. Mám 10 rokov a chodím do 5. A triedy v ZŠ v Kráľovskom Chlmci. Mám rada svojich spolužiakov. Chodíme spolu do jednej triedy už 5 rokov. Niekedy sú milí, niekedy nie. Rada fotografujem, najmä prírodu a oblohu. Zo športov mám rada bicyklovanie. V škole sa najradšej učím matematiku. Rada hrám aj počítačové hry.

Téma TASR