Naše Země je krásná / Naša Zem je krásna

Gabika Turčanová, 11. júna 2018 10:01

Základná škola J.V.Šimka v Žitavanoch neďaleko Zlatých Moraviec, sa zapojila do programu Európskej únie ERASMUS+ KA2.

Žitavany 11. júna (SkolskyServis.sk) - Program podporuje aktivity v oblasti vzdelávania pre mládež, a zároveň získala finančný grant na realizáciu projektu s partnerskou školou v Morkoviciach v Českej republike na obdobie 2017 – 2020.

Foto: Gabika Turčanová


S pani riaditeľkou v Morkoviciach Mgr. Jankou Teriaki sme začali spolupracovať už pred niekoľkými rokmi v rámci programu eTwinning, ktorý sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. eTwinning nás spojil a začalo sa pracovné, ale aj krásne „ľudské“ priateľstvo.

Po vzájomnej dohode sme sa rozhodli vytvoriť projekt, ktorý by umožnil obnoviť niekdajšiu „družbu“ medzi našimi dedinkami a našim žiakom by sme dali príležitosť zoznámiť sa so svojimi rovesníkmi vrámci výmenných pobytov. Tie by boli obohatené o zaujímavé aktivity zamerané na spoznávanie našich krajín.

Máme za sebou dva nádherné a veľmi zaujímavé týždne: 20. – 25.5.2018 sme prežili na Južnej Morave a 27.5. – 1.6.2018 sme spolu s 20 morkovickými žiakmi a 3 pani učiteľkami strávili na Slovensku. Počas obidvoch týždňov sme spoznávali naše krajiny, budovali sme nové priateľstvá a užívali sme si partnerskej spolupráce.

Foto: Gabika Turčanová


Zoznámili sme sa s priestormi obidvoch škôl, navštívili sme zaujímavé miesta a mestá, ako napr. Kroměříž, ZOO Lešná v Zlíne, Olomouc v ČR a na Slovensku sme ponúkli partnerom návštevu Zubrej obory, Topoľčianok, Nitry a hlavného mesta Bratislavy, kde budova a priestory Národnej rady SR, zároveň Devín s krásnou ukážkou sútoku riek Dunaja a Moravy zaujali nielen českých kamarátov, ale aj mnohí slovenskí žiaci boli na spomínaných miestach po prvýkrát :-)

Program obidvoch stretnutí bol veľmi bohatý a žiaci po jednotlivých návštevách a exkurziách vypĺňali pracovné listy, kde si preverili svoje získané vedomosti. V popoludňajších hodinách sa venovali zábavným aktivitám a športu. Večerný čas už trávili s kamarátmi vo svojich hostiteľských rodinách.

V rámci projektu a spolupráce na európskej úrovni sme dali možnosť 40 žiakom zo SR a ČR, aby si vyskúšali týždeň v novej rodine, pobyt a školu v inej krajine. 

Prvotná neistota a obavy sa rýchlo zmenili na nové kamarátstva a pri rozlúčkach boli aj slzičky a dlhé rozhovory. Ale takto to už býva, kde sa človek dobre cíti, tam to beží rýchlo a lúčenie je ťažké.
Mnohých žiakov sme inšpirovali pre spoluprácu v budúcom školskom roku a splnil sa aj náš cieľ - čas, ktorý sme venovali prípravám, mal zmysel.

Foto: Gabika Turčanová


Viac informácie nájdete na stránke: www.zsjvszitavany.edupage.org

Už teraz začíname pracovať na programe pre budúce stretnutie v školskom roku 2018/2019.

Mgr. Gabriela Turčanová

Gabika Turčanová (ZŠ J.V.Šimka ŽITAVANY)

- učiteľka NEJ - ANJ - HUV na ZŠ - ambasadorka eTwinning pre SR

Téma TASR