Narodil sa Kristus Pán – jasličková pobožnosť

Adam Baloga, 27. decembra 2018 9:35

Vianoce nie sú len o darčekoch. To, čo sa na Vianoce naozaj stalo, sme si pripomenuli jasličkovou pobožnosťou. Vystupovali v nej žiaci Cirkevnej spojenej školy zo Spišských Vlách.

Vianoce nie sú len o darčekoch. To, čo sa na Vianoce naozaj stalo, sme si pripomenuli jasličkovou pobožnosťou. Vystupovali v nej žiaci Cirkevnej spojenej školy zo Spišských Vlách. Foto: Mgr. Ľubomír Baloga


Spišské Vlachy 27. decembra (SkolskyServis.sk) - V predstavení vystupovali herci, speváci a hudobníci – huslisti, flautisti a akordeónisti. Účinkovalo v ňom asi štyridsať detí. Začalo sa proroctvom Izaiáša. Pokračovalo anjelovým zvestovaním Panne Márii. Po zvestovaní nám kráľovský posol oznámil, že bude sčítanie ľudu, a preto sa každý musí dať zapísať v tom meste, z ktorého pochádza. Takže to znamenalo, že Jozef s Máriou museli ísť do Betlehema. Tam nemohli nájsť nocľah, pretože v meste bolo veľa ľudí. Uchýlili sa do maštale, kde sa narodil Ježiš. Túto zvesť o narodení Spasiteľa oznámil anjel pastierom, preto ho vyhľadali a priniesli mu dary. Hviezda doviedla do Betlehema aj troch mudrcov, ktorí mu tiež priniesli dary – myrhu, kadidlo a zlato. Jasličková pobožnosť sa skončila spevom vianočných kolied. Toto predstavenie sme uviedli dvakrát - najprv v posledný školský deň spolužiakom (21.12.2018) a na slávnosť Narodenia Pána Ježiša (25.12.2018) pre celú farnosť.
Adam Baloga (IV. tr.)
Cirkevná spojená škola Spišské Vlachy
redaktor junior TASR

Téma TASR