Najočakávanejšou akciou roka je eRko ples

Aneta Škotková, 20. februára 2019 11:30

Víkend bez školy je super. Každé sobotné popoludnie trávime na eRko stretkách.

Foto: Richard Duľa


Spišské Vlachy 20. februára (SkolskyServis.sk) - Spájajú deti a mládež z našej farnosti. V lete mávame eRko tábor a veľmi očakávanou akciou je eRko ples.

V Granči-Petrovciach, ktorý patrí do farnosti Žehra, sa konal už 6. ročník farského eRko plesu (26.1.2019). Začal sa svätou omšou, ktorú celebroval náš pán kaplán. V kázni poukázal na význam upevňovania kamarátskych vzťahov medzi deťmi navzájom, medzi deťmi a ich rodičmi a nielen z Granča-Petrovciec, ale aj v celej farnosti. Po svätej omši sme sa presunuli do kultúrneho domu a o 19:00 hod. sa začal ples. Na úvod bol rodičovský tanec, na ktorý si deti pozvali svojich rodičov – bolo to veľmi milé. Nasledovala chutná večera, pred ktorou sme sa pomodlili. Medzi tanečnými kolami si naši animátori pripravili kultúrne vstupy. Veľkým obohatením boli eRko tance. Potom nasledovala tombola, z ktorej mali deti veľkú radosť. Ples sa skončil prianím, že na budúci rok sa opäť stretneme.

Aneta Škotková (VI. A)
ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy
redaktorka školského časopisu SRDCE


Téma TASR