Na Tilgnerke sa učíme teóriu v praxi

Mgr. Soňa Benčová, PhDr. Adriana Hlavinková, 14. novembra 2017 10:40

Každý, kto len frfle na svet okolo seba a kritizuje ho, by sa mal zamyslieť nad otázkou: ,,Čo ja robím pre tento svet, pre túto spoločnosť, aby som ju zmenil?”

Bratislava 14. novembra (SkolskyServis.sk) - Pesimisti iste namietnu, že jeden človek nič nezmení, že spoločnosť ako celok je nemeniteľná, ale je to len alibizmus. Mnohé osobnosti dejín či udalosti z histórie dokazujú, že aj jednotlivec má silu zmeniť dejiny. Už kultové dielo Hobbit od J. R.R. Tolkiena očarilo množstvo ľudí svojou myšlienkou o tom, ako malý jedinec dokáže so svojimi priateľmi poraziť zlo a zachrániť svet. Takáto nelichotivá situácia je aj v školstve, a tak sme sa rozhodli prispieť svojou troškou.Začiatkom školského roka 2017/2018 naša škola získala v rámci programu Erasmus+ K2 grant na projekt Enhancing student and teacher success through STEM education - Zvyšovanie úspechu študentov a učiteľov prostredníctvom STEM vzdelávania. Vďaka tomuto projektu budeme počas dvoch školských rokov spolupracovať so školami z Bulharska, Rakúska, Fínska, Portugalska a Rumunska a deliť sa s nimi o vedomosti a skúsenosti v danej oblasti.

Naším cieľom je, aby sa žiaci neučili z vedy len teóriu, ale vedeli ju prepojiť s praxou. Nereálne? V tomto projekte dokonca očakávame:
- zvýšenie motivácie študentov učiť sa vedu, ktorá je pre život bytostne potrebná,
- získanie životných zručností potrebných vo svete detí i dospelákov - spolupracovať v tímoch, riešiť problémy, kriticky myslieť a pod.,
- zlepšenie zručností v oblasti IKT a podporu ich používania učiteľmi aj žiakmi,
- podporu komunikačných zručností v jazykoch zúčastnených škôl,
- výmenu osvedčených postupov s využitím rôznych zručností, ktoré každý partner prináša do projektu,
- rovesnícke vzdelávanie - študenti sa stanú učiteľmi pre ďalších študentov,
- zlepšenie schopnosti žiakov hodnotiť, interpretovať a extrahovať výsledky z dát,
- množstvo zážitkov a skúseností, ktoré nejde vedecky popísať, treba ich empiricky precítiť.

Na tomto našom malom zázraku pracuje tím pedagógov Tilgnerky. Základný pracovný tím v zložení Soňa Benčová (koordinátor pre školu), Dana Lapšanská a Katarína Klemanová budú dopĺňať pani vychovávateľky Ivona Kadnárová a Jana Bojkovská, ako aj viacerí učitelia z našej školy, ktorí budú spolupracovať v rôznych častiach projektových aktivít.

Možno sa zdá, že to nie je ničím výnimočný projekt, ale kto sleduje vývoj v súčasnom školstve, ten si je vedomý toho, že vzdelávanie mladých ľudí dnešnej doby nie je jednoduché. Veda sa zdá žiakom ťažká, zložitá či nudná, musia sa veľa učiť. Existuje síce množstvo informácií, mnoho možností, ale predsa málo pomôcok, málo moderných vzdelávacích foriem. Učiteľ je tak stále tou najdôležitejšou osobou vo vzdelávaní, on hľadá, ako vzdelávať žiaka – učiteľ nie je google, ale je cestou, cestou za poznaním. Vďaka učiteľovi sa vie žiak orientovať v labyrinte informácií, zmätočnom svete internetu a neustále sa meniacej spoločnosti vôkol neho. A to je cieľom nášho projektu. Už čoskoro nás navštívia hostia z projektových krajín a naše vyučovanie nadobudne konkrétne výstupy. Radi vás o nich budeme informovať!

Mgr. Soňa Benčová, PhDr. Adriana Hlavinková
Spojená škola, ZŠ a G, Tilgnerova 14, Bratislava

Téma TASR