Múzeum na kolesách v Liptovskej Osade

PaedDr.Jaroslava Koníčková, 13. januára 2014 8:15

Originálny projekt Múzeum na kolesách, vďaka ktorému cítite históriu priamo v škole, a to na vlastnej koži.

Liptovská Osada 13. januára (SkolskyServis.sk) - Dvaja bratia, nadšenci histórie, si založili vlastné Múzeum na kolesách.
Múzeum na kolesách v Liptovskej Osade Foto: Jaroslava Koníčkováe to originálny projekt vďaka ktorému sa môžu žiaci základných a stredných škôl dotknúť histórie priamo vo vlastnej škole. Aktuálne prinášajú do škôl históriu druhej svetovej vojny. Program je upravený tak, aby najmladších oboznámil s témou a starších obohatil o mnohé zaujímavosti a doplnil teoretické znalosti o praktickú skúsenosť. Žiaci a tiež učitelia si môžu obliecť vojenské uniformy, vziať do rúk skutočné zbrane, vyskúšať si činnosti, ktoré robili vojaci počas druhej svetovej vojny.

Múzeum na kolesách v Liptovskej Osade Foto: Jaroslava Koníčková


Popri tom všetkom nikoho nenechá chladným vtipné rozprávanie o veľmi vážnych veciach. Táto nevšedná, ale veľmi zaujímavá forma zážitkového učenia dokáže do problematiky vtiahnuť takmer každého. V takejto atmosfére sa nové vedomosti osvojujú veľmi rýchlo a natrvalo, a to je tá najväčšia výhoda takéhoto typu učenia, ktoré si aj naši žiaci 8.januára 2014 mohli vyskúšať na vlastnej koži a veľmi sa im páčilo.PaedDr.Jaroslava Koníčková, ZŠ s MŠ Liptovská Osada

PaedDr.Jaroslava Koníčková (Základná škola s materskou školou Liptovská Osada)

Som učiteľka. Okrem učenia rada píšem, vymýšľam rôzne učebné pomôcky (návrhy vyučovacích hodín, pracovné listy, prezentácie) a spolu so žiakmi sa venujeme tvorbe kultúrnych programov, recitácii a pod. Viac na: www.slovenskyjazyk.com

Téma TASR