Výťažok z Mikulášskeho bazára pomôže nášmu chorému spolužiakovi

Júlia Kónyová, 9. decembra 2017 15:44

Počas mikulášskeho bazára sa v telocvični uskutočnil aj stolnotenisový turnaj žiakov druhého stupňa, ktorý viedli pán učiteľ Dako a Berta.

Mikulášsky bazár Foto: Kristián BókKráľovský Chlmec 9. decembra (SkolskyServis.sk) - Ďalší rok rýchlo ubehol a do ZŠ v Kráľovskom Chlmci opäť prišiel Mikuláš. Samozrejme, v sprievode čerta a dvoch anjelov. Skôr ako začali úradovať, sa však na chodbe konal mikulášsky bazár. Žiaci z každej triedy mohli doniesť hračky, knihy, CD a DVD, ktoré už nepotrebovali a predať ich. Tohto roku bola bohatá ponuka všetkého, ba mali sme aj vianočné dekorácie a sladké pečivo. Pri predaji sa vystriedali všetci žiaci z triedy, lebo bazár trval až do piatej hodiny. Nakupovalo sa najmä cez prestávky. Každý bol šťastný – aj ten, čo predal, ale aj ten, čo kúpil. Táto akcia sa konala pre dobrú vec, lebo výťažok z bazára sme darovali nášmu spolužiakovi z 2. B , Adamovi Tomorimu, ktorý je vážne chorý a potrebuje pomoc.Počas mikulášskeho bazára sa v telocvični uskutočnil aj stolnotenisový turnaj žiakov druhého stupňa, ktorý viedli pán učiteľ Dako a Berta.

No, a potom prišiel čas na rozdávanie darčekov. Naši spolužiaci z deviateho ročníka sa prezliekli do masiek a rozdávali nádielku po celej škole. Vošli do triedy a opýtali sa nás, či sme boli dobrí v tomto roku. Kto bol zlý, dostal na zadok „virgáčom“, (len tak symbolicky). Ale mohli sme sa vykúpiť aj básničkou alebo pesničkou. Za odmenu sme dostali sladkosť.

Páčil sa mi celý deň, lebo sme sa dobre zabávali. A tiež sme pomohli chorému spolužiakovi.

Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 7. A Foto: Kristián Bók

Júlia Kónyová (ZŠ Kossutha 56, Kráľovský Chlmec)

Som žiačka 6.A triedy. Mám rada tanec a spev. Navštevujem krúžok mažoretiek. Chcela by som byť učiteľkou.

Téma TASR