Mikulášsky bazár a imatrikulácia prvákov v ZŠ Kráľovský Chlmec

Stela Cziránková, 12. decembra 2018 13:44

Dobrá nálada a vianočné koledy znamenajú, že na sviatky už nemusíme dlho čakať.

Mikulášsky bazár a imatrikulácia prvákov v ZŠ Kráľovský Chlmec Foto: Kristián Bók


Kráľovský Chlmec 13. decembra (SkolskyServis.sk) - Na 6. december sa tešili všetci žiaci zo ZŠ v Kráľovskom Chlmci. Triedni učitelia nám sľubovali, že kto sa bude dobre učiť, dostane darček od Mikuláša.

Už týždeň pred týmto sviatkom nosili všetci žiaci do školy „ tovar“, ktorý sa bude predávať. Snažili sme sa zozbierať čo najviac vecí, lebo peniaze za predané veci ostali triede. Každá trieda dostala stôl, na ktorý vyložili svoj tovar. Predávala dvojica. My sme predávali za našu triedu 5. A s Marcelom celé doobedie, ale v niektorých triedach sa aj striedali. Do nášho pavilónu prišli aj žiaci z prvého stupňa. Ponuka bola naozaj bohatá. Dievčatá predávali plyšové hračky, bižutériu, poníkov... A chlapci autíčka a počítačové hry. Veľa žiakov vytvorilo aj krásne vianočné dekorácie za pomoci mamiek. Ale novinkou boli cukrovinky, ktoré upiekli dievčatá s mamkami. Aj naša pani učiteľka nám prispela kokosovými ježkami. Boli veľmi chutné! Kupujúci prichádzali cez prestávky a na chodbe bol čulý ruch. Každý si chcel tovar prezrieť a niečo kúpiť. Myslím si, že si aj vybrali. Peniaze budú v triednom fonde, a potom sa rozhodneme, čo si za ne kúpime.

V ten istý deň mali imatrikuláciu aj prváci v telocvični. Privítala ich pani zástupkyňa D. Hudáková a zaželala im, aby sa im v našej škole páčilo. V tomto roku boli prezlečení za včielky, lienky a mimoňov. Všetky tri triedy pripravili pekný kultúrny program a dostali odmenu od Mikuláša aj anjelov. Potom nasledovala veselá diskotéka.

Mikuláš, čert a anjeli sa potom vybrali do nášho pavilónu, aby odmenili dobrých žiakov. Tí im zaspievali a zarecitovali básničky. Tento deň sa nám veľmi páčil. V škole bola dobrá nálada a hrali vianočné piesne a koledy. Veď sa už na sviatky všetci tešíme!Text: Stela Cziránková, 5.A Foto: Kristián Bók

Stela Cziránková (Základná škola, L. Kossutha 56. 077 01 Kráľovský Chlmec)

Volám sa Stela Cziránková. Mám 10 rokov a chodím do 5. A triedy v ZŠ v Kráľovskom Chlmci. Mám rada svojich spolužiakov. Chodíme spolu do jednej triedy už 5 rokov. Niekedy sú milí, niekedy nie. Rada fotografujem, najmä prírodu a oblohu. Zo športov mám rada bicyklovanie. V škole sa najradšej učím matematiku. Rada hrám aj počítačové hry.

Téma TASR