Mikuláš bol aj u nás v škole - ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy

Adam Baloga, 21. decembra 2017 11:10

Celý deň bol pre nás sviatočný.

Mikuláš bol aj u nás v škole - ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy Foto: Archív ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy


Spišské Vlachy 21. decembra (SkolskyServis.sk) - Svätý Mikuláš žil v dnešnom Turecku. Mal veľmi bohatých rodičov a už ako chlapec bol veľmi štedrý. Neskôr, keď bol dospelý, stal sa biskupom v Myre. My si jeho sviatok pripomíname 6. decembra. K nám do školy prišiel až o dva dni neskôr. Celý deň bol pre nás sviatočný. Ráno sme išli do kostola, lebo bol prikázaný sviatok. Tretiu hodinu sme sa učili a na 4. a 5. hodine prišiel Mikuláš. Každá trieda mala svoj program. Niektorí mali básne, iní tance a iní pesničky. Najviac sa mi páčila V. A, ôsmaci a deviataci. Keď sa program skončil, každá trieda dostala obrovský balík a v ňom malé balíčky pre každého žiaka. Ďakujeme.
Adam Baloga (7 rokov – III. tr. ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy)

Téma TASR