Medzinárodný maratón mieru

Natália Juhászová, 11. októbra 2018 13:02

Účasť pedagógov a žiakov zo ZŠ v Kráľovskom Chlmci na MMM v Košiciach.

Foto: Mgr. Zuzana Kočišová


Kráľovský Chlmec 11. októbra (SkolskyServis.sk) - MMM v Košiciach sa koná už od roku 1924. Už niekoľko rokov sa ho zúčastňujú učitelia aj žiaci z našej ZŠ. Boli to pani zástupkyne – Z. Musková a D. Hudáková, Mgr. Z. Kočišová a PaedDr. G. Királyová. V cieli boli úspešní aj žiaci – D. Vojtko a V. Horváthová (9.A), V. Palágyiová, E. Sládková, E. Gábor, O. Galambos a B. Eszenyiová(9.B) a L. Király (3.A).

Foto: Mgr. Zuzana Kočišová


Všetci sa zúčastnili Mini maratónu, ktorý má dĺžku 4, 2 km. Je určený rodinám s deťmi a všetkým, ktorí bežia pre radosť. Na začiatku pretekov si súťažiaci vyzdvihli štartovací balík, kde mali svoje číslo, ktoré si pripli na tričko. Potom šli do šatní, kde sa prezliekli a zhromaždili sa na mieste štartu. Najprv nasledovala spoločná rozcvička, a potom sa súťažiaci postavili na štart. Štart bol o 9:00 hodine na Hlavnej ulici. Každý bežal, ako vládal, lebo táto disciplína nie je súťažná. Všetci z našej školy dobehli do cieľa. Boli veľmi unavení, ale spokojní, že sa im to podarilo.

Mnohí povedali, že sa tejto súťaže zúčastnia aj na budúci rok.

Foto: Mgr. Zuzana Kočišová


Foto: Mgr. Zuzana Kočišová


Text: Redaktor junior TASR Natália Juhászová, 8. A
Foto: Mgr. Zuzana Kočišová


Natália Juhászová (ZŠ Kráľovský Chlmec)

Som žiačka 8.A triedy. Medzi moje záľuby patrí tanec a spev. Chcela by som byť učiteľkou.

Téma TASR