Primátorka mesta Prešov čítala deťom rozprávku

ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov, 27. októbra 2016 12:57

Medzinárodný deň školských knižníc si pripomenuli aj v Prešove.

Prešov 27. októbra (SkolskyServis.sk) - Deň ako každý iný, a predsa slávnostný vďaka vzácnej návšteve, ktorou našu školu ZŠ Matice slovenskej 13, poctila pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc „Kráľovná mesta“ - primátorka Prešova Ing. Andrea Turčanová.

Primátorka mesta Prešov čítala deťom rozprávku Foto: ZŠ Matice Slovenskej PrešovV dnešnej dobe masmédií a počítačov má kniha svoje stále miesto a pretrvávajúce kúzlo. Knihy a slová v nich sa zachovali po celé roky, kým sme sa s nimi stretli aj dnes a s pani primátorkou rozprávali o jej najobľúbenejšej knihe, vzťahu k literatúre a vzdelaniu, uvítali sme mierne dôverné informácie z jej detstva a študijných čias. So záujmom si prezrela improvizovanú kníhtlačiarsku dielňu majstra Gutenberga, ktorý ju osobne privítal a poinformoval o svojom vynáleze a venoval jej „vizitku“ s autogramom. Aby kniha neostala nahá, slávnostný odev jej pripravili žiaci v podobe výroby obalu v matičiarskej dielni. Aj napriek všetkým zaujímavým sprievodným podujatiam MDŠK , najväčšiu radosť mali žiaci s prítomnosti Kráľovnej. Odmenili ju spontánnym potleskom a rozžiarenými iskričkami v očiach.

Foto: ZŠ Matice Slovenskej Prešov


Všetkých, vedenie školy, žiakov aj učiteľov, nesmierne potešilo, že si pani primátorka pri každodenných povinnostiach našla čas aj na našu školu a svojou prítomnosťou ozvláštnila tradičné podujatie školských knižníc.
Srdečne ďakujeme.

Viac tu: http://www.zsmaticeslovenskej.sk/

ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov (Základná škola)

Škola je umiestnená v jedinečnom prírodnom prostredí na sídlisku III. v tichom prostredí. Areál školy tvorí ovocný sad, trávnaté plochy s preliezačkami, volejbalové ihrisko a futbalové ihrisko s atletickou dráhou. Jedinečnosť školy: Zriadenie prípravných ročníkov pre deti s odkladom školskej dochádzky a s chybami reči. V prípravných ročníkoch sa žiakom venujú špeciálni pedagógovia – logopédi. Žiaci sa pripravujú na vstup do prvého ročníka pomocou Eľkoninovho šlabikára a metódy fonematického uvedomovania hlások. Ako jediná škola v Prešove učíme anglický jazyk metódou Jolly Phonics.

Téma TASR