Medzinárodný deň školských knižníc

Natália Juhászová, 8. novembra 2018 11:38

Ústrednou témou tohtoročnej súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice bolo 100. výročie vzniku Československa.

Ústrednou témou tohtoročnej súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice bolo 100. výročie vzniku Československa. Foto: Kristián Bók


Kráľovský Chlmec 8. novembra (SkolskyServis.sk) - MŠ, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo aj v tomto školskom roku akciu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. V tomto školskom roku bolo venované 100. výročiu vzniku Československa. Jej cieľom bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu.

V našej ZŠ sa akcia konala 22. 10. 2018 a organizovali ju – na prvom stupni pani učiteľka A. Tóthová a pre starších žiakov – pani učiteľka E. Gérešiová. Ráno sme si v školskom rozhlase vypočuli pokyny o tom, ako bude prebiehať deň. Prečítali nám ich Vanessa Gačová a Vanesa Mariňáková.

Na prvom stupni sa všetky ročníky venovali poznávaniu českej abecedy. Prváci sa dozvedeli o tradičných českých jedlách, druhý ročník o vzniku českej a slovenskej vlajky, tretí pracoval s textom českej a slovenskej hymny a štvrtý porovnával, čím sa líšia české a slovenské slová. Potom každá trieda urobila plagát. V každej triede si prečítali rozprávky o Dubkáčikovi a Budkáčikovi.

Starší žiaci mali úlohy podľa ročníkov takto:

5. ročník: vypracoval projekt o M. R. Štefánikovi
6. ročník: pracoval s textom o našich významných politikoch
7. ročník: riešil tajničku o založení Československa
8. ročník: robil projekt o T. G. Masarykovi
9. ročník: riešil test o vzniku Československa

Všetci učitelia aj žiaci pracovali dobre. Výsledky potom zhodnotili obe pani učiteľky. Na hodinách výtvarnej výchovy robili žiaci aj záložky do kníh pre spriatelené školy. Bolo ich až 120! Všetky boli pekné a originálne. Prežili sme pekný deň a veľa sme sa naučili o vzniku Československa.
Text: Redaktor junior TASR Natália Juhászová, 8.A Foto: Kristián Bók

Natália Juhászová (ZŠ Kráľovský Chlmec)

Som žiačka 8.A triedy. Medzi moje záľuby patrí tanec a spev. Chcela by som byť učiteľkou.

Téma TASR