Medzinárodný deň školských knižníc

Mgr. Mária Šromovská , 20. novembra 2017 12:26

Príprava tohtoročného podujatia k Medzinárodnému dňu školských knižníc spojila nielen žiakov, učiteľov, ale aj predstaviteľov samosprávy a obyvateľov obce.

Bidovce 20. novembra (SkolskyServis.sk) - Žiaci doma so svojimi rodičmi a starými rodičmi pripravili plagáty a pozvánky na výstavu, žiačky deviateho ročníka maľovali portréty M. R. Štefánika a žiaci IX.A pripravili tematické referáty. Pozvánky na výstavu žiaci následne po dohode s majiteľmi obchodov umiestnili do výkladov a ďalšie rozmiestnili po obci Bidovce. Prostredníctvom plagátov i hlásení v obecnom rozhlase sme už týždeň vopred pozývali všetkých občanov na výstavu spojenú s besedou v kultúrnom dome.
Foto: ZŠ s MŠ Bidovce

Podujatie s názvom VERIŤ, MILOVAŤ, PRACOVAŤ s podtitulom Deň Milana Rastislava Štefánika trvalo od 8.30 do 14.00. Priestorom na realizáciu podujatia bol areál základnej školy, materskej školy, kultúrneho domu a letiska v obci Bidovce.

Na konci prvej vyučovacej hodiny žiačky štvrtého ročníka prostredníctvom jazykového okienka oboznámili celú školu s významom Medzinárodného dňa školských knižníc, programom podujatia s názvom VERIŤ, MILOVAŤ, PRACOVAŤ, prestavili osobnosť Milana Rastislava Štefánika i knihu Malý princ. Počas nasledujúcich hodín mali žiaci pripravené rôzne aktivity, ktorým sa pod vedením vyučujúcich venovali.

Tí predstavili žiakom osobnosť M. R. Štefánika v podobe prezentácie alebo dokumentárneho filmu. V každej triede sa neskôr čítali úryvky z knihy Malý princ od Antoine de Saint-Exupéryho, tým najmenším čítali pani učiteľky. Po prečítaní žiaci hovorili o svojich pocitoch z prečítaného úryvku, hľadali súvislosti medzi textom a osobnosťou Štefánika, vymýšľali záver príbehu, vypracovali čitateľské úlohy zamerané na prácu s textom. Ďalšou spoločnou aktivitou bola výroba lietadielka podľa pripraveného návodu. Vlastnoručne vyrobené lietadlo mohli žiaci neskôr komukoľvek podarovať.
Foto: ZŠ s MŠ Bidovce

V priestoroch kultúrneho domu prebiehala od 9.30 do 13.30 výstava žiackych prác, fotografií, referátov a premietanie dokumentárneho filmu, všetko venované osobnosti Milana Rastislava Štefánika. Súčasťou výstavy VERIŤ, MILOVAŤ, PRACOVAŤ bola aj beseda s autorom kníh Krídla Košíc, 3000 pilotů a najnovšej BIELE ALBATROSY Manfrédom Ťukotom. Pán Ťukot priniesol so sebou množstvo obrazového materiálu, ktorým si získal pozornosť detí. Svoje pútavé rozprávanie o histórii letectva i faktoch o M. R. Štefánikovi, ktoré žiaci doteraz nenašli ani v knihách, ani na internete, doplnil vlastnými životnými skúsenosťami. Potešila nás prítomnosť predsedníčky miestneho spolku červeného kríža, kronikárky obce pani Bodnárovej. Pán starosta Viliam Bačo podporil našu výstavu a slávnostne ju i ukončil.

Súbežne s výstavou prebiehala aj exkurzia žiakov piateho a šiesteho ročníka na športové letisko v Bidovciach. Z dôvodu zhoršeného počasia sa počet žiakov exkurzie obmedzil. Plánované vypúšťanie lietadielok na štartovacej ploche sme vymenili za posedenie pri kozube spojené s čítaním z knihy Malý princ. Riaditeľ letiska nás vrelo privítal a po spoločnom čítaní so žiakmi diskutoval o lietaní a letectve. Pripravil si výklad o generálovi Štefánikovi, previedol žiakov po letiskovom hangári a dovolil im sadnúť si do lietadiel. Našich žiakov ponuka nadchla a všetci túto možnosť s radosťou využili.

Počas pondelkového dňa mali všetci žiaci na poslednej vyučovacej hodine za úlohu zhodnotiť celý deň, diskutovať o tom, čo nové sa dozvedeli, aké pocity z toho mali, čo by si priali v budúcnosti s Medzinárodným dňom školských knižníc realizovať.

Pevne veríme, že naša láska ku knihám a k práci s literatúrou nás bude stále posúvať vpred. Jedným z takýchto krokov dopredu je aj organizácia podujatia k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Pre nás bolo najzaujímavejším, aké sme doteraz mali!

Mgr. Mária Šromovská
vedúca školskej knižnice

Téma TASR