Mediálne postavy deti považujú za skutočné a často ich aj obdivujú

Mgr. Natália Rimáková, 9. apríla 2019 9:17

Na začiatku našich aktivít sme sa snažili charakterizovať pojem hrdina.

Sedlice 9. apríla (SkolskyServis.sk) - V rámci projektu, ktorý sa realizuje na našej škole pod názvom MEDIÁLNY PRÍBEH sme sa so žiakmi 6.A triedy zamerali na mediálne postavy, ktoré deti považujú za skutočné a veľmi často ich aj obdivujú a stávajú sa ich hrdinami. Ak ide o pozitívnu postavu, môže to ich správanie ovplyvniť v pozitívnom smere. Častokrát sa však stáva, že deti obdivujú negatívnych hrdinov a akčné postavy. Snažia sa ich napodobňovať a neuvedomujú si, že táto postava nekoná dobro.

ZŠ s MŠ Sedlice: Mediálne postavy deti považujú za skutočné a často ich aj obdivujú Foto: Mgr. Natália Rimáková


Na začiatku našich aktivít sme sa snažili charakterizovať pojem hrdina, kto to je, ako by mohol vyzerať, aké by mohol mať vlastnosti. Snažili sme sa pochopiť, že hrdina nemusí byť vždy dokonalý s najlepšími vlastnosťami, ako to môžeme vidieť v médiách. Žiaci prostredníctvom tabletov hľadali svojich obľúbených hrdinov a snažili sa rozpoznať nielen pozitívne, ale aj ich negatívne vlastnosti. Na hodinách VYV nakreslili svoju obľúbenú postavu alebo hrdinu. V rámci SJL sa zase zamerali na správanie hrdinov ukážok a na následky ich správania. Na chodbe sa pripravila nástenka kresieb, ktorá je prístupná pre všetkých žiakov školy a taktiež pre verejnosť.
Zodpovedný učiteľ, foto: Mgr. N. Rimáková, Mgr. M. Hurajová.

Aj naši najmenší kamaráti v škôlke spolu so svojimi kreatívnymi učiteľkami a rodičmi spoznávali hrdinov prostredníctvom rozprávok. Tie im čítali ich rodičia nielen doma, ale niektorí aj v škôlke. Spoločne sa rozprávali o tom, ktorý hrdina je dobrý, a ktorý koná zlo. Pre umocnenie zážitku sa obliekli do rozprávkových kostýmov a zahrali si aj kratučkú scénku.
Za akciu zodpovedný, foto: učiteľky MŠ

Mgr. Natália Rimáková (ZŠ s MŠ Sedlice)

Som učiteľka v ZŠ s MŠ Sedlice. Naša škola je plne organizovanou školou, ktorej súčasťou je školský klub detí, centrum voľného času a školská jedáleň. Škola zabezpečuje predškolskú výchovu deťom od 3 do 6 rokov a výchovu a vzdelávanie žiakov I. a II. stupňa základnej školy v zmysle školských vzdelávacích programov, platných učebných plánov, učebných osnov a vzdelávacieho štandardu pre daný stupeň.

Téma TASR