Matej Tóth na Jednotke!

ZŠ, P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene, 27. septembra 2018 12:01

Aj školskom roku 2018/2019 sa ZŠ, P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene stala výhercom O2 Športovej Akadémie Mateja Tótha.

Zvolen 27. septembra (SkolskyServis.sk) - V stredu 19. septembra navštívil ZŠ, P. Jilemnického vo Zvolene sám tvorca a zakladateľ Športovej Akadémie Mateja Tótha - Matej Tóth, ktorý porozprával o svojom projekte.
Foto:


Čo absolventi športovej akadémie získajú?

• deti si vytvoria a zdokonalia pohybový základ pomocou všestrannej atletickej prípravy,
• absolventi krúžku získajú poznatky zo športového tréningu detí
• kvalitný tréningový proces,
• tréningový program Športovej akadémie Mateja Tótha je vystavaný tak, že nezanedbáva žiadne dôležité súčasti športového tréningu mládeže,
• kladný vzťah k pohybu a možnosť rozhodnúť sa, pre aký šport
v budúcnosti bude mať dieťa predpoklady.


www.akademiamatejatotha.sk

Téma TASR