Majáles v Kráľovskom Chlmci

Júlia Kónyová, 14. mája 2018 10:28

Účinkujúci svojím programom urobili dobrú náladu divákom v hľadisku.

Majáles v Kráľovskom Chlmci Foto: Mgr. Mária Hriciková


Kráľovský CHlmec 14. mája (SkolskyServis.sk) - Prvomájové oslavy majú v našom meste dlhoročnú tradíciu. Preto každý vie, že keď rozkvitne orgován a agáty nad mestom, máme sa tešiť na majáles. Vždy sa trošku bojíme, ako to bude s počasím, ale v posledných rokoch sa vydarilo. Aj keď fúkal silný vietor, na námestí sa zišlo veľa divákov. Každý bol zvedavý, ako budú vystupovať na pódiu ich deti alebo kamaráti. Oslavy otvoril pán primátor Ing. Karol Pataky a všetkým zaželal príjemnú zábavu. A potom sa na rad dostali jednotliví účinkujúci. Boli to žiaci všetkých škôl, ktoré v meste máme – základných, stredných a aj zo ZUŠ. Jedni spievali, druhí tancovali klasické aj moderné tance. Bolo to naozaj pestré. Občania mesta potom spoločne postavili pred mestským úradom májku a ozdobili ju stužkami.

Popri kultúrnom programe si mohli ľudia kúpiť občerstvenie, aj rôzne hračky pre deti. Našu školu reprezentovala aj skupinka žiakov s pani učiteľkou I. Slovinskou. Predvádzali občanom poznávanie vzácností nášho okolia – živočíchov aj rastliny. Po stiahnutí aplikácie ste sa mohli dozvedieť presné údaje o tom, aký objekt ste si odfotili.

Mne sa kultúrny program páčil a aj ostatným obyvateľom, lebo sa zabávali na námestí až do večera.Text: redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 7. A Foto: Mgr. Mária Hriciková

Júlia Kónyová (ZŠ Kossutha 56, Kráľovský Chlmec)

Som žiačka 6.A triedy. Mám rada tanec a spev. Navštevujem krúžok mažoretiek. Chcela by som byť učiteľkou.

Téma TASR