Ľudové kroje, vianočné piesne, koledy a vinše

Ľubomír Baloga, 12. januára 2018 8:05

Pedagógovia a žiaci ZUŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch na záver vianočného obdobia pripravili tradičný koncert v osobitom štýle.

Pedagógovia a žiaci ZUŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch na záver vianočného obdobia pripravili tradičný koncert v osobitom štýle. Foto: archív ZUŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy/autor: Ľubomír Baloga


Spišské Vlachy 12. januára (SkolskyServis.sk) - Katolícka cirkev slávením nedele Krstu Pána končí liturgické vianočné obdobie. Tento rok sme ju slávili 7. januára 2018. V Spišských Vlachoch mala táto nedeľa slávnostný ráz, keďže popoludní sa vo farskom Kostole svätého Jána Krstiteľa konal Novoročný koncert. Pripravili ho pedagógovia a žiaci miestnej Základnej umeleckej školy svätého Jána Krstiteľa. V čase Vianoc už pravidelne pre verejnosť pripravujú koncert. Ich tohtoročné vystúpenie oproti tým predchádzajúcim bolo predsa len v niečom odlišné. Spoločne vytvorili jeden veľký súbor, v ktorom si svoje miesto našli akordeóny, sláčikové aj dychové nástroje. Žiaci i pedagógovia zároveň svoje umenie prezentovali v ľudových krojoch, čo dodalo ich vystúpeniu špecifický charakter. V pripravenom programe zazneli vianočné piesne, tradičné koledy i vinše.

Ľubomír Baloga (ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy)

okrem učenia som zodpovedný za vydávanie školského časopisu SRDCE

Téma TASR