V Liptovskej Osade privítali najmladších spoluobčanov

PaedDr.Jaroslava Koníčková, 5. decembra 2013 13:21

Narodenie dieťatka je vždy tou najkrajšou udalosťou nielen v rodine, ale aj v obci.

Liptovská Osada 5. decembra (SkolskyServis.sk) - S novonarodenými deťmi a ich rodičmi sa v prvú decembrovú nedeľu stretli pracovníci Obecného úradu v Liptovskej Osade.
Privítanie občanov v Liptovskej Osade Foto: Jaroslava KoníčkováNarodenie dieťatka je vždy tou najkrajšou udalosťou nielen v rodine, ale aj v obci. Preto aj zástupcovia obce Liptovská Osada sa stretli s najmladšími občanmi v nedeľu 1. decembra 2013 v zasadačke obecného úradu.
Privítanie občanov v Liptovskej Osade Foto: Jaroslava Koníčková

O pekný kultúrny program sa postarali žiaci ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade a členky SČK. Rodičia prijali milé darčeky a blahoželanie od starostu obce Ing. Róberta Kuzmu, ktorý im poprial veľa radosti, šťastia a trpezlivosti pri výchove detí. Slávnostnosť stretnutia umocnili aj svojimi podpismi do Pamätnej knihy obce Liptovská Osada.

Jaroslava Koníčková, ZŠ s MŠ Liptovská Osada

PaedDr.Jaroslava Koníčková (Základná škola s materskou školou Liptovská Osada)

Som učiteľka. Okrem učenia rada píšem, vymýšľam rôzne učebné pomôcky (návrhy vyučovacích hodín, pracovné listy, prezentácie) a spolu so žiakmi sa venujeme tvorbe kultúrnych programov, recitácii a pod. Viac na: www.slovenskyjazyk.com

Téma TASR