V Liptovskej Osade oslavovali 20. výročie založenia školy

PaedDr.Jaroslava Koníčková, 14. januára 2014 13:55

V školskom roku 1993/94 sa začala písať ďalšia história osadskej školy. Nová porevolučná doba priniesla so sebou aj nové prvky vo výučbe i vo využívaní voľného času.

Liptovská Osada 14. januára (SkolskyServis.sk) - V januári 1994 bola otvorená nová budova Základnej školy s materskou školou v Liptovskej Osade.

Foto: Jaroslava Koníčková
Slávnostné stretnutie súčasných a bývalých zamestnancov ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade sa konalo v utorok 7. januára 2014. Oslava sa začala krátkym kultúrnym programom, ktorý si pripravili žiaci školy. Potom nasledovali príhovory riaditeľa školy Mgr. Ivana Žilinčára, starostu obce Ing. Róberta Kuzmu a ďalších vzácnych hostí, ktorí si zaspomínali na proces výstavby školy a poďakovali tým, ktorí sa najviac pričinili o jej vybudovanie.

V ďalšej časti stretnutie oživila videonahrávka s p. učiteľkou Annou Švidroňovou, ktorá si zaspomínala na proces vyučovania v Liptovskej Osade v čase, keď ešte nebola postavená nová budova školy. Jej rozprávanie v ďalšej časti programu doplnila prezentácia, prostredníctvom ktorej sa hostia preniesli nielen do minulosti, ale zoznámili sa aj so súčasnými aktivitami v škole a s procesom vyučovania.

Foto: Jaroslava Koníčková


Následná uvoľnená diskusia medzi vedením školy, obce, pedagógmi i ďalšími zamestnancami spríjemnená bohatým občerstvením, vytvorila neopakovateľnú atmosféru tohto slávnostného podujatia.

PaedDr.Jaroslava Koníčková ZŠ s MŠ Liptovská Osada

PaedDr.Jaroslava Koníčková (Základná škola s materskou školou Liptovská Osada)

Som učiteľka. Okrem učenia rada píšem, vymýšľam rôzne učebné pomôcky (návrhy vyučovacích hodín, pracovné listy, prezentácie) a spolu so žiakmi sa venujeme tvorbe kultúrnych programov, recitácii a pod. Viac na: www.slovenskyjazyk.com

Téma TASR