V Liptovskej Osade si pripomenuli 70 rokov od udalostí v roku 1945

PaedDr.Jaroslava Koníčková, 5. apríla 2015 10:24

Len tým, že budeme o hovoriť minulosti a oboznamovať s ňou predovšetkým mladých ľudí, môžeme prispieť v budúcnosti k zachovaniu mieru, ktorého cena je oveľa väčšia, ako si možno vieme predstaviť.

V Liptovskej Osade si pripomenuli 70 rokov od udalostí v roku 1945 Foto: Anna ŠvitkováLiptovská Osada 5. apríla (SkolskyServis.sk) - V týchto dňoch si v Liptovskej Osade pripomenuli udalosti z 27. a 28. marca 1945, kedy v obci začalo prenasledovanie občanov a ich násilné vyháňanie na opevňovacie práce. Červená armáda za pomoci občanov Liptovskej Osady dopravila cez Hiadeľské sedlo do Korytnice väčšie množstvo kanónov, mínometov a inej munície. Súčasne prišiel do obce aj partizánsky oddiel z Veľkej Fatry, ktorý viedol kapitán Makarenko. Jednotky zaujali bojové postavenie na severnom vstupe do obce. 28. marca ráno sa od Ružomberka k Liptovskej Osade blížila nemecká kolóna. Táto bola v oblasti Hlaváč napadnutá sovietskym prieskumom a partizánmi a za podpory mínometov v boji bola zničená. Sovietski vojaci a partizáni oslavovali toto malé víťazstvo a postavené hliadky si nevšimli príchod nemeckej trestnej výpravy od Ružomberka. Silná nemecko-maďarská úderná jednotka za podpory obrnených vozidiel rýchlo obsadila Liptovskú Osadu, pričom v boji boli zastrelení dvaja sovietski prieskumníci. Vojaci zhromaždili obyvateľov obce, oddelene mužov a ženy s deťmi. Chceli vypáliť obec a vystrieľať obyvateľstvo. Mysleli si, že práve obyvatelia obce spolu s partizánmi zaútočili na Nemcov. Z pomsty časť obce aj vypálili – približne 17 rodinných domov a 9 hospodárskych budov. Pustošenie a vypaľovanie by bolo pravdepodobne pokračovalo ešte ďalej, ale vdp.Štefan Vaverčák, kňaz pôsobiaci v tej dobe v Liptovskej Osade a ktorý vedel po nemecky, sa porozprával s nemeckým veliteľom. Vysvetlil mu, že v obci sa nachádzajú sovietske oslobodzovacie jednotky. Svoje tvrdenie doložil dvomi padlými sovietskymi prieskumníkmi. Nemecký veliteľ Vaverčákovi uveril a ustúpil od ďalšieho pustošenia v obci. Ženy a deti boli prepustené a muži boli odvedení na opevňovacie práce na Biely Potok.
V noci z 3. na 4. apríla vstúpili do obce rumunské oslobodzovacie jednotky. Dňa 5. apríla vstúpili z Ružomberka do obce sovietske vojská a Liptovská Osada sa ocitla v oslobodenom území.
Tieto významné udalosti si pripomenuli občania Liptovskej Osady spomienkovým aktom pri Farskom kostole sv. Jána Krstiteľa, pri pamätnej tabuli venovanej Štefanovi Vaverčákovi a tiež pri pamätníku, kde sa zišli zástupcovia Miestnej organizácie zväzu protifašistických bojovníkov spolu so starostom obce, žiakmi a učiteľmi základnej školy, a tiež s občanmi obce Liptovská Osada. Žiaci základnej školy si pripravili krátky kultúrny program.
Je dôležité, aby sme s vďakou a úctou spomínali na tieto udalosti a neustále si pripomínali minulosť. Poznanie minulosti pomáha pri chápaní prítomnosti. Dnes si už málokto pamätá hrôzy vojny na našom území. Len tým, že budeme o nej hovoriť a oboznamovať s ňou predovšetkým mladých ľudí, môžeme prispieť v budúcnosti k zachovaniu mieru, ktorého cena je oveľa väčšia, ako si možno vieme predstaviť.Text: Jaroslava Koníčková
Foto: Anna Švitková

PaedDr.Jaroslava Koníčková (Základná škola s materskou školou Liptovská Osada)

Som učiteľka. Okrem učenia rada píšem, vymýšľam rôzne učebné pomôcky (návrhy vyučovacích hodín, pracovné listy, prezentácie) a spolu so žiakmi sa venujeme tvorbe kultúrnych programov, recitácii a pod. Viac na: www.slovenskyjazyk.com

Téma TASR