Letná dielňa eTwinning 2017

Eva Raffajová, 30. augusta 2017 8:48

Cieľom Letnej dielne je naučiť sa urobiť dobrý eTwinningový projekt od začiatku až do konca pod vedením skúsených českých ambasádorov programu eTwinning.

Ľubica 30. augusta (SkolskyServis.sk) - Od 18. do 21. augusta som mala možnosť stráviť záver prázdnin aktívne v krásnom prostredí Južných Čiech, s milými ľuďmi, s eTwinningom a spoločenským programom. S chuťou a plná inšpirácie som sa tak pripravila na nastávajúci školský rok. Cieľom Letnej dielne bolo naučiť sa urobiť dobrý eTwinningový projekt od začiatku až do konca pod vedením skúsených českých ambasádorov programu eTwinning.
Letná dielňa eTwinning 2017 Foto: Eva Rafajová

Mesto Tábor v Južných Čechách je veľmi krásne a tak jeho história i súčasnosť vo mne umocnila všetky načerpané zážitky, myšlienky, aktivity.

Cieľová skupina Letnej dielni bola učitelia materských, základných a stredných škôl, začiatočníci aj pokročilí, všetci tí, ktorí sa chceli zdokonaliť v práci na projektoch eTwinning zážitkovou formou.

Komunikačný jazyk stretnutia bol čeština a slovenčina.
Letná dielňa eTwinning 2017 Foto: Eva Rafajová

Počas štyroch dní sme sa spoločne zoznámili s programom eTwinning - s jeho myšlienkou, cieľmi a zmyslom. Naučili sme sa portál eTwinning ovládať po technickej stránke (eTwinning Live, TwinSpace) a pochopili tiež metodickú a pedagogickú stránku tvorby projektov. Naučili sme sa ako nájsť projektového partnera, na čo myslieť skôr ako projekt založíte až po samotnú registráciu projektu. Vlastnú projektovú prácu sme si vyskúšali v prostredí TwinSpace, zoznámili sa aj s ďalšími online IKT nástrojmi, vďaka ktorým môžu byť projekty eTwinning bohatšie a zaujímavejšie. Naučila som sa niečo nové. Svoj projekt v záverečnej prezentácií sme spoločne odprezentovali pred verejnosťou a zdokonalili sme tak aj svoje prezentačné schopnosti. Všetko sa odohrávalo v praktickej rovine – pri počítačoch, v teréne a samozrejme v príjemnej neformálnej letnej atmosfére.
Okrem všetkých spomínaných pozitív som získala nové kontakty na aktívnych českých i slovenských učiteľov.

Letná dielňa eTwinning 2017 Foto: Eva Rafajová


Letná dielňa eTwinning 2017 Foto: Eva Rafajová

Téma TASR