Kurz prvej pomoci

PaedDr. Anna Komišáková, 20. februára 2018 14:41

Nielen žiaci siedmeho ale aj štvrtého a piateho ročníka vo štvrtok 15. februára 2018 absolvovali kurz prvej pomoci.

Kurz prvej pomoci v ZŠ s MŠ Havaj Foto: Anna Komišáková


Havaj 20. februára (SkolskyServis.sk) - Hlavnými lektormi boli študenti zo Strednej zdravotníckej školy sv. Samaritána vo Svidníku pod dohľadom svojich vyučujúcich. Všetci si na figuríne vyskúšali masáž srdca a umelé dýchanie, poskytli 1. pomoc pri dusení, počúvali fonendoskopom ako bije ich srdce a ako dýchajú. Zaujímavé boli obväzové techniky a stabilizovaná poloha. Všetkým zúčastneným sa takáto akcia veľmi páčila.

Kurz prvej pomoci v ZŠ s MŠ Havaj Foto: Anna Komišáková


Kurz prvej pomoci v ZŠ s MŠ Havaj Foto: Anna Komišáková


Kurz prvej pomoci v ZŠ s MŠ Havaj Foto: Anna Komišáková


PaedDr. Anna Komišáková

Téma TASR