Kráľová nad Váhom: Rozprávková akcia - Noc s Andersenom

RZ pri ZŠ Kráľová nad Váhom, 10. apríla 2018 10:54

Ústrednou témou akcie bol apríl - mesiac lesov a deň vtákov.

Kráľová nad Váhom 10. apríla (Skolsky&Servis.sk) - Na Základnej škole v Kráľovej nad Váhom sa 6. apríla konala rozprávková akcia - Noc s Andersenom. Na nevšedné nočné dobrodružstvo sa deti veľmi tešili, veď možnosť spať v škole sa nenaskytne len tak každý deň.

Kráľová nad Váhom: Rozprávková akcia - Noc s Andersenom Foto: RZ pri ZŠ Kráľová nad VáhomPani učiteľky a pani vychovávateľky im pripravili krásny program a nápadité aktivity s cieľom ukázať, aké je dôležité čítať, chodiť do knižnice a priateliť sa s knihami. Na akciu tentokrát dostali pozvanie oteckovia detí.
Hans Christian Andersen bol slávny dánsky rozprávkar, na ktorého počesť sa každý rok nocuje približne v čase jeho narodenín v knižniciach, školách a iných zariadeniach, a to nielen na Slovensku, ale i v ďalších európskych krajinách.

A ako to celé prebiehalo u nás v škole?

Ústrednou témou akcie bol apríl - mesiac lesov a deň vtákov. Po podvečernom príchode detí do školy prebiehali v triede rôzne aktivity ako spoznávanie stôp a zvukov živočíchov, výroba vtáčích búdok, písaní želaní stromu a maľovanie na tvár, ktorého sa páradne zhostila Alicka.

Deti sa potom spolu s prítomnými oteckami presunuli do obecného parku, kde vysadili prvý „školský strom“ a umiestnili na stromoch vtáčie búdky. Následne sa všetci presunuli do poľovníckeho domu, kde nasledovala prehliadka činnosti poľovníkov v Kráľovej nad Váhom spojená so slávnostnou večerou. Po slávnostnej večeri program pokračoval v škole čítaním príbehov na tému príroda.Pyžamová párty bola úžasná a nezabudnuteľná, nadšenie detí obrovské. A potom sa už rozložili v telocvični spacie vaky a išlo sa spať. Akcia sa ukončila po raňajkách, ktoré pripravili šikovné mamičky.

Ďakujeme pani riaditeľke Janke Poláčekovej, pani učiteľke Siske Novákovej a pani vychovávateľkám Erike Kocsiovej a Martuške Lackovej za krásnu akciu, ktorá bola pre deti silným zážitkom a určite ich ovplyvní na celý život v nadobudnutí pozitívneho vzťahu k čítaniu a kultúrnemu tráveniu voľného času. Ďakujem aj v mene oteckov za ich pozvanie na túto parádnu akciu.

A v neposlednom rade ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pomohli pri realizácii celej akcie, či priniesli pre deti darčeky.

Téma TASR