Kontaktný etwinning seminár v Baku, Azerbajdžane

Gabriela Krížovská, 31. mája 2018 14:45

Naša delegácia mala zastúpenie vďaka dvom učiteľom zo Slovenska a to Ing. Gabriely Krížovskej (ZŠ s MŠ Jarná, Poprad) a PhDr. Ľubomíra Jaššova, MBA.

Kontaktný etwinning seminár v Baku, Azerbajdžane Foto: Gabriela Križovská


Poprad 31. mája (SkolskyServis.sk) - V dňoch 23.5. až 25.5.2018 sa konal kontaktný seminár programu etwinning za účelom nadviazania nových kontaktov a stretnutia učiteľov z krajín ako sú Bulharsko, Fínsko, Gruzínsko, Malta, Francúzsko, Česká republika a Slovensko. Seminár sa konal v hlavnom meste Azerbajdžánu, v Baku a bol adekvátne rozdelený do troch dní aktívnej práce v projekte etwinning. Zúčastnení učitelia mali možnosť získať vedomosti o školskom systéme v Azerbajdžane. V neformálnych diskusiách sa spoločne delili o dobré príklady z praxe a samozrejme bol priestor na založenie školských projektov.

Zúčastnení učitelia mali možnosť stretnúť zástupcov ministerstva školstva v Azerbajdžáne a porozprávať sa s pánom Vusalom Khanlarovom z oddelenia pre IKT vo vzdelávaní. Jeho prejav potvrdil nutnosť zavádzania nových komunikačných technológií do vzdelávania a zaručiť tak lepšiu odbornú pripravenosť študentov pre požiadavky dnešnej doby.
Kontaktný etwinning seminár v Baku, Azerbajdžane Foto: Gabriela Križovská

Učitelia mali možnosť zúčastniť sa vzdelávacích vorkšopov ako „7 alternative technologies in the classroom“, ktorý naučil učiteľov ako využívať súčasné technológie vo vzdelávacom procese na školách. Pre tých, ktorí sa chceli vzdelávať v používaní internetových nástrojov si svoje našli počas vorkšopu „Useful tools for eTwinning projects“, ktorý odborne odprezentoval Perque Sylvain, ambasador z Francúzska.

Vorkšop „Activities to promote cultural heritage in the classroom“ pod vedením Ofeliyi Gafarovej mal aj nádych kultúrneho dedičstvá a výstupom bola tvorba pracovného listu so zameraním sa na tradíciu výroby a historického pozadia „aragchinu“, čo je Azerbajdžanská čiapka. Je to najznámejší suvenír, ktorý si všetci odniesli domov ako pripomienku na čas strávený v tak rozmanitej krajine protikladov.

Naša delegácia mala zastúpenie vďaka dvom učiteľom zo Slovenska a to Ing. Gabriely Krížovskej (ZŠ s MŠ Jarná, Poprad) a PhDr. Ľubomíra Jaššova, MBA. Vorkšop pod vedením slovenskej amasádorky na tému používania externých nástrojov v projekte etwinning, mal vysokú úroveň a bol kladne hodnotený všetkými zúčastnenými.
Kontaktný etwinning seminár v Baku, Azerbajdžane Foto: Gabriela Križovská

Samozrejme stretnutie malo za cieľ zobrať učiteľov na miesta, ktoré preslávili túto krajinu vo svete. V priebehu školenia sa učitelia pozreli k „Atešgahanu", ktorý leží v okrajovej časti Baku –Surachany. Toto miesto sa pokladá za domov zoroastrianov – uznávačov ohňa zo starej Perzie. Je tu chrám večného ohňa a miestni obyvatelia sú právom na tento fenomén hrdí. Výlet na miesto sopky Gobustán, bublajúcej v blate, nás nenechal na pochybách, že pod zemským povrchom je ešte všetko aktívne činné. Že je to bohatá krajina na ropu a zemný plyn bolo všade vidieť v podobe čerpacích púm a ťažobných súprav na spracovanie surovej ropy a plynu skoro na každom kroku.
Kontaktný etwinning seminár v Baku, Azerbajdžane Foto: Gabriela Križovská

Aj samotné centrum mesta s nádhernými „Flame Towers“ potvrdilo, že Azerbajdžan je krajina ohňa a jej hlavné mesto nesie meno vetra. Staré centrum je spleť úzkych uličiek s malými obchodmi a všade vystaveným tovarom. Nie je asi prekvapením, že je dobré sa na cene tovaru pred kúpou dohodnúť. Panorámu mesta zdobia aj vežičky viacerých mešít s minaretmi a nikoho nechajú na pochybách, že majoritným obyvateľstvom sú moslimovia. Ľudia sú tu srdeční a nezištne vedia pomôcť cudzincovi ak sa v spleti uličiek stratí. Odvážlivci, ktorí by sa chceli v Kaspickom mori okúpať by asi ľutovali. V Baku nie sú pláže a voda nie je vhodná na kúpanie.
Tento seminár prispel k úspešnému rozšíreniu projektu etwinning o nových partnerov z krajín etwinnig+ a čoskoro sa ukáže aké skvelé medzinárodné školské projekty je možné v tejto platforme realizovať.

Ing. Gabriela Krížovská
Ambasádor etwinning na Slovensku

Gabriela Krížovská (ZŠ s MŠ Jarná ulica, Poprad)

Obyčajná učiteľka, ktorá chce, aby žiaci skúmali svet všetkými zmyslami a naplno.

Téma TASR