Kniha – kľúč k detskému srdiečku

Júlia Kónyová, 16. novembra 2018 10:25

Mladí autori opäť predviedli svoju tvorivosť v prednese vlastnej literárnej tvorby.

Kráľovský Chlmec 16. novembra (SkolskyServis.sk) - Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci vyhlásilo aj v tomto roku súťaž v prednese vlastnej literárnej tvorby v rámci projektu „Kniha – kľúč k detskému srdiečku“. Zúčastnili sa jej aj žiaci ZŠ na Kossuthovej ulici. Súťaž sa konala 8. novembra 2018 v Regionálnej knižnici v Kráľovskom Chlmci.

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci vyhlásilo aj v tomto roku súťaž v prednese vlastnej literárnej tvorby v rámci projektu „Kniha – kľúč k detskému srdiečku“. Zúčastnili sa jej aj žiaci ZŠ na Kossuthovej ulici. Súťaž sa konala 8. novembra 2018 v Regionálnej knižnici v Kráľovskom Chlmci. Foto: p. asistentka B. Pribéková


Po prvej vyučovacej hodine sme sa vybrali s pani učiteľkou Gérešiovou do mestskej knižnice, kde sa akcia konala. Ona bola aj v porote, ktorá nás hodnotila. V knižnici už boli aj ostatní žiaci z gymnázia a zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Pripravili nám tam pohostenie – sladkosti a minerálky. My, žiaci, sme si najprv opakovali texty, ktoré sme napísali a naučili sme sa ich prednášať. Niekto napísal prózu, niekto báseň. Ja som napísala krátku poviedku.

Súťažné kategórie boli nasledovné:

A – žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ
B – žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ
C – žiaci stredných škôl

Zdalo sa mi, že súťaž prešla rýchlo, ani som sa nenazdala a už som išla recitovať ja. Potom sa porota poradila a onedlho vyhlásili výsledky. V druhej kategórii obsadili všetky miesta žiaci z našej školy. Veľmi sme sa tešili!

Umiestnenie žiakov bolo takéto:

1. miesto: Árpád Tippán, 7. B
2. miesto: Heidy Sesay, 5. B a Norbert Bohács, 9. A
3. miesto: Lucia Anna Ondriášová a Sonja Baloghová, 5. B
Cena poroty: Bianka Kónyová, 8. A
Účasť: Richard Rontó a Marcel Bálint, 5. B, Kitti Szabová, 5. A

Boli sme radi, že sme získali pekné ceny a diplomy. Budeme sa snažiť napísať pekné práce aj na budúci rok. Ďakujeme pani učiteľkám – E. Gérešiovej a M. Hricikovej, že nás na súťaž pripravili.Text: Bianka Kónyová, 8. A Foto: p. asistentka B. Pribéková

Júlia Kónyová (ZŠ Kossutha 56, Kráľovský Chlmec)

Som žiačka 6.A triedy. Mám rada tanec a spev. Navštevujem krúžok mažoretiek. Chcela by som byť učiteľkou.

Téma TASR