Vieme podchytiť nadanie a talent!

Mgr. Ľuboš Lukáč, 7. septembra 2017 14:46

Prihláste dieťa do Klubu nadaných detí Prešov.

Prešov 7. septembra (SkolskyServis.sk) - Zábavná a herná činnosť, rozvoj intelektových predpokladov u detí, čitateľská i finančná gramotnosť, výtvarné aktivity, experimentovanie a bádanie sú náplňou Klubu nadaných detí Prešov. S príchodom nového školského roka ponúka súkromný Klub nadaných detí možnosť prihlásiť rodičom svoje deti do aktivít organizovaných celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným.

Klub nadaných detí v Prešove Foto: Mgr. Ľuboš LukáčKlub nadaných detí Prešov združuje deti so všeobecným intelektovým nadaním, deti nadané matematicky, lingvisticky, deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné rozširovať si obzory všetkými smermi. Členmi klubu sa môžu stať žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl. Stretnutia prebiehajú jedenkrát v týždni (piatok od 14.00 do 15.00) v prenajatých priestoroch základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Stretnutia nadaných detí nenudia, čo dokumentujú stovky aktivít, ktoré už uskutočnili organizátori jedinečného klubu šikovných školákov. Klub nadaných detí Prešov vznikol v roku 2013 a po troch rokoch organizovania aktivít pre nadaných a talentovaných zaznamenávajú organizátori každoročne vyšší počet prihlásených detí. Bohatú ponuku mimoškolského vzdelávania a práce v Klube nadaných detí dokumentuje webová stránka www.knd.sk.

Klub nadaných detí v Prešove Foto: Mgr. Ľuboš Lukáč


Účelom Klubu nadaných detí Prešov je podchytiť skupinku nadaných detí už v rannom veku a poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzorov. Piatkové stretnutia nadaných detí sú zdarma a deťom budú na prácu v jednotlivých aktivitách zapožičané rôzne školské pomôcky, taktiež zdarma. V novom školskom roku nebudú chýbať rôzne poznávacie výlety i logické sústredenie. Keďže záujem o členstvo v Klube nadaných detí každoročne stúpa, organizátori sa rozhodli v tomto školskom roku ponúknuť päťdesiat miest pre nových členov. Prvé stretnutie prešovských nadaných detí sa uskutoční ôsmeho septembra (dieťa je potrebné prihlásiť do KND Prešov čo najskôr).

Klub nadaných detí v Prešove Foto: Mgr. Ľuboš Lukáč


Prešovský Klub nadaných detí je historicky prvým klubom združujúcim nadané deti na Slovensku!
Súkromný projekt vzdelávania nadaných a talentovaných detí organizačne vedú učitelia a špeciálni pedagógovia z Prešova: Mgr. Juliána Sedláková, Mgr. Ingrid Storinská a Mgr. Ľuboš Lukáč, ktorí sa výchove a vzdelávaniu nadaných žiakov venujú už roky. Okrem bohatého pedagogického vzdelania majú všetci za sebou aj odborné vzdelávanie zamerané na intelektovo nadaných žiakov vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Učitelia, ktorým nie je ľahostajný osud prešovských intelektovo nadaných detí

Klub nadaných detí v Prešove Foto: Mgr. Ľuboš Lukáč


Mgr. Ľuboš Lukáč

Téma TASR