V Klube nadaných detí oslavovali najvýznamnejší ľudský orgán – mozog

Mgr. Ľuboš Lukáč, 20. marca 2017 12:18

Na precvičovanie mozgu slúžia rôzne typy aktivít. Tie netradičné, ktoré zapájajú rôzne zmysly si vyskúšali i školáci z Prešova.

V Klube nadaných detí oslavovali najvýznamnejší ľudský orgán – mozog Foto: Mgr. Ľuboš LukáčPrešov 20. marca (SkolskyServis.sk) - Počas týždňa mozgu sa ľudia z celého sveta zapájajú do rôznych aktivít podporujúcich jeho fungovanie. Prednášky, diskusie, tvorivé dielne zamerané na tréning pamäti a duševné zdravie sa spájajú s oslavou mozgu. Na Slovensku tento rok prebehol už v poradí desiaty ročník čoraz obľúbenejšej akcie. Do aktivít zameraných na precvičovanie mozgu sa zapojili i prešovské nadané deti z Klubu nadaných detí Prešov.
Pravidelným namáhaním mozgu sa podporuje tvorba nových prepojení medzi neurónmi, ktoré sú pri myslení podstatné. Na precvičovanie mozgu slúžia rôzne typy aktivít. Tie netradičné, ktoré zapájajú rôzne zmysly si vyskúšali i školáci z Prešova. Mozog predsa potrebuje rozcvičku!

Vhodnými cvičeniami sú jednoduché činnosti prinášajúce podnety potrebné na „rozhýbanie“ mozgových závitov. Obľúbené sú tajničky, rôzne typy hlavolamov, logických úloh a cvičení zameraných na verbálne myslenie. Nadané deti si vyskúšali písanie „opačnou“ (nedominantnou) rukou, znakovú reč, predabovanie filmu, hry s písmenami, hľadanie cestičky v mozgu a spoznali potraviny prospešné pre vitalitu a mozgovú činnosť. Medzi obľúbené aktivity patrili „zmeny mozgu“ ktoré si školáci skúsili „odstavením zraku“ a pohybom v neznámom teréne plnom prekážok.
Deti zaujala hra so slovíčkami, počas ktorej je potrebné vymenovať (napísať) čo najviac slov, ktoré sa začínajú na to isté písmeno, a to počas 60 sekúnd. Dôležitou súčasťou cvičení zameraných na precvičovanie mozgu je relax. Samotný stres je vážnou brzdou pre správne fungovanie mozgu. Tomu napomáhajú meditačné a uvoľňovacie cvičenia.

Mozog potrebuje, aby obe jeho hemisféry spolupracovali. Pri oslabenej ľavej hemisfére sa môžu dostaviť problémy s písaním a jazykom, naopak pri oslabenej pravej hemisfére môže byť horšia motorika. Preto nezabúdajme na cvičenia pre rozvoj vyrovnaného mozgu denne.Mgr. Ľuboš Lukáč

Téma TASR