Malý princ očami detí z Klubu nadaných detí Prešov

Mgr. Ľuboš Lukáč, 13. októbra 2014 11:11

Richard Müller, ktorý sa podieľal na realizácii hudobného spracovania príbehu Malého princa podporil deti pri realizácii jednotlivých aktivít.

Malý princ očami detí z Klubu nadaných detí Prešov Foto: Ľuboš Lukáč

Prešov 13. októbra (SkolskyServis.sk) - Prešovské deti z Klubu nadaných detí Prešov sa v priebehu jesenných mesiacov začali venovať spoznávaniu hudobného príbehu Malého princa.
Príbeh Malého princa do hudobnej podoby prepracovala dvojica autorov Henrich a Tedea a jednotlivé hudobné príbehy nahovorili a naspievali známe slovenské osobnosti hudobnej scény Richard Müller, Sisa Sklovská a Dalibor Jenis a detské roly pripadli Palkovi Mikulovi a Michalovi Klučkovi.
V rámci spoznávania diela o Malom princovi sa žiaci v úvodnej fáze venovali samotnému vypočutiu príbehov a pokračovali aktivitami zameranými na využitie prvkov muzikoterapie, rozvíjanie tvorivého myslenia, hru s cudzími slovami, kresbu/maľbu, motorické cvičenia zamerané na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, rozvoj pamäťových schopností, prácu s textom, cvičeniami zameranými na písanie, tvorbu krátky príbehov a na samotnú emočnú inteligenciu.
Malý princ očami detí z Klubu nadaných detí Prešov Foto: Ľuboš Lukáč

„Pri tvorbe aktivít sme prihliadali na zručnosti, schopnosti a záujmy detí s cieľom vyvolať v nich príjemné pocity, prinášajúce im poučenia a uvedomenie si mravných hodnôt, a má teda pre žiakov poznávací i výchovný charakter.“ povedal učiteľ, školský špeciálny pedagóg Ľuboš Lukáč, ktorý tento príbeh a aktivity súvisiace s ním spracoval pre členov Klubu nadaných detí.
Jednotlivé aktivity budú realizované v rámci vyučovacích hodín aj mimoškolskej činnosti v Klube nadaných detí a budú zdokumentované na webových stránkach www.nadanedieta.sk, www.knd.sk , www.iqkids.sk
Richard Müller, ktorý sa podieľal na realizácii hudobného spracovania tohto pútavého diela sa oboznámil s predstavami vedúcich KND Prešov, súhlasil a podporil deti pri realizácii jednotlivých aktivít darčekovými predmetmi.Klub nadaných detí Prešov

Téma TASRPoužívaním stránok SkolskyServis.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac