Klenoty goralského folklóru – praktická aplikácia regionálnej výchovy

Beáta Ľubová, 8. septembra 2017 8:00

Cieľom zaradenia prierezovej témy regionálna výchova do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na rozvíjanie citu ku krásam svojho kraja a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.

Ukážka tradičného odevu, Horná Orava Foto: Beáta ĽubováRabčice 8. septembra (SkolskyServis.sk) - Pre naplnenie cieľa je dôležité neskĺznuť do „pavučiny formalizmu“, ktorá sa prejavuje mechanickým reprodukovaním informácii. V ZŠ s MŠ Rabčice, prebieha edukácia regionálnej výchovy prostredníctvom činností zastrešených Centrom rozvoja folklóru. Významnou osobnosťou, vďaka ktorej mladí ľudia z Rabčíc získavajú motiváciu k aktívnej činnosti v oblasti ľudovej tvorby, je pani Valéria Baláková, zakladateľka detského folklórneho súboru Kašunka.

V prvý týždeň prázdnin sa žiaci ZŠ s MŠ Rabčice aktívne pripravovali na regionálne podujatie: Klenoty goralského folklóru, ktorého súčasťou boli oslavy 35. výročia založenia detského folklórneho súboru Kašunka. Na podujatí sa zúčastnili nielen ľudia z obce a z regiónu hornej Oravy, ale aj ďalšie detské folklórne súbory: Roháčik zo Zuberca, Bystrina (pod vedením p. Tropeka), ľudová hudba Rovňan, ľudová hudba pod vedením p. Jagelku, folklórny súbor Rabčičanka.Počas štyroch hodín prežitých v nádhernej atmosfére ľudskosti, s nádychom krás ľudskej tvorivosti uchovaných stáročiami a v obklopení lesov Babej hory, sme „absolvovali“ neformálnu výučbu tradičnej hmotnej a nehmotnej kultúry: odev, kroje na dedine, výtvarne umenie, ústne tradície a prejavy vrátane jazyka, interpretačné umenie, spoločenské zvyky, ľudové slávnosti, folklórne tradície.

Aj v školskom roku 2017/ 2018 chceme ďalej „objavovať Slovensko“ prostredníctvom naplánovaných podujatí v rámci výučby regionálnej výchovy.

Beáta Ľubová (ZŠ s MŠ Rabčice 194)

Koordinátorka projektových aktivít - ZŠ s MŠ Rabčice 194.

Téma TASR