Kláštor pod Znievom - dedina plná histórie

PaedDr.Jaroslava Koníčková, 2. júla 2013 15:01

V júli si obyvatelia Kláštora pod Znievom pripomínajú 900. výročie prvej zmienky o ich obci. Čo tak urobiť si letný výlet do dediny, v ktorej na vás na každom kroku dýcha história?

Kláštor v Kláštore pod Znievom Foto: Miroslav Koníček
Liptovská Osada 2. júla (SkolskyServis.sk) - Kláštor pod Znievom má nemalý význam, ktorý súvisí s dejinnou úlohou, akú mala táto obec nielen v minulosti Turca, ale aj vo vývine náboženských a kultúrnych osudov slovenského národa. Do konca 12. storočia vzniklo v Turci približne tridsaťdeväť osád. Už v tomto čase sa tu usadili zoborskí benediktíni, ktorých panovník aj hmotne dotoval. Hraničná listina kráľa Kolomana z roku 1113 uvádza jediný majetok a to ”villam sancti Ypoliti”, čo podľa neskorších prameňov bol dnešný Kláštor pod Znievom. A práve rok 1113 je rokom, do ktorého siaha prvá zmienka o tejto dedine.

Počas historického vývinu v dedine pôsobilo veľa osobností, spoločenstiev, vladárov a ustanovizní. Hrad Zniev, pod ktorým dedina vznikla, prichýlil kráľa Belu lV. na úteku z bitky pri Slanej. V rokoch 1242-1249 sa na hrade zdržiavala celá kráľovská rodina. Turiec bol v tých časoch málo obývaný. Aby sa tento málo obývaný kraj mohol povzniesť a prinášať kráľovi a krajine náležitý úžitok, rozhodol sa kráľ Belo IV. založiť pod Turčianskym hradom kláštor Panny Márie pre rehoľu premonštrátov, ktorého založenie sa podľa známej kráľovskej listiny datuje približne do obdobia roku 1251. V 16. storočí sa Kláštor pod Znievom preslávil jezuitskou školou. Zo Znieva sa stalo jedno z centier, odkiaľ bolo rekatolizované celé Slovensko. V 18. storočí sa obyvatelia Kláštora pod Znievom začali variť pivo a vyrábať rôzne liečebné oleje a olejčeky. Olejkárstvo sa v neskoršom období stalo významným obchodným artiklom, s ktorým sa neobchodovalo len v rámci územia vtedajšieho Uhorska, ale turčianski olejkári podnikali i v ďalekom Rusku, Nemecku, Švédsku či iných európskych krajinách. Najvýraznejší rozmach tohto odvetvia súvisel práve s príchodom jezuitov a ich vedomostí. Táto činnosť mala zásadný vplyv na charakter mestečka, ktoré sa transformovalo viac z poľnohospodárskej na mestskú, obchodnícku komunitu. V rámci mestského práva mohol Zniev taktiež usporadúvať týždenné trhy a jarmoky. Dokonca tu existovala prvá botanická záhrada liečivých rastlín.
Lurdská Panna Mária Foto: Miroslav Koníček

Nemenej zaujímavé sú aj školské dejiny obce. Fungovala tu vyššia teologická škola, robotná škola pre dievčatá, umelecko – rezbárska škola, slávne slovenské katolícke gymnázium, učiteľský ústav a mnohé ďalšie.
Na návštevníkov obce na každom kroku čaká milé prekvapenie. Nie je to len množstvo historických budov, ale aj veľa náučných chodníkov, turistických či cirkevných atrakcií. Spomeňme napríklad Diecéznu historickú knižnicu Štefana Moyzesa, budovu slovenského katolíckeho gymnázia, pamätnú izbu, požiarnu zbrojnicu, kostol sv. Mikuláša, kostol a kláštor Panny Márie, hrad Zniev, kalváriu s kostolom sv. Kríža, jaskyňu Lurdskej Panny Márie.
Medzi osobnosti, ktoré pôsobili v Kláštore pod Znievom, patria napríklad Janko Kráľ, Martin Kukučín, Štefan Moyzes, Alexander Moyzes, Ján Chryzostom Korec, Jozef Škultéty, Ferko Urbánek a mnohí ďalší.

Ak sa vyberiete po trase z Martina smerom na Turčianske Teplice, Kláštor pod Znievom určite nájdete. Nesklame tých, ktorí majú radi naše dejiny. Na malej ploche zažijete nečakané dobrodružstvo plné napätia z odkrývania zabudnutých tajomstiev našej histórie.


PaedDr.Jaroslava Koníčková (Základná škola s materskou školou Liptovská Osada)

Som učiteľka. Okrem učenia rada píšem, vymýšľam rôzne učebné pomôcky (návrhy vyučovacích hodín, pracovné listy, prezentácie) a spolu so žiakmi sa venujeme tvorbe kultúrnych programov, recitácii a pod. Viac na: www.slovenskyjazyk.com

Téma TASR