Kde sa vzal, tu sa vzal

Anna Komišáková, 26. januára 2018 8:03

Koláž.

Výtvarná výchova v ZŠ s MŠ Havaj - koláž Foto: Anna KomišákováHavaj 26. januára (SkolskyServis.sk) - Tieto krásne obrázky vznikli na výtvarnej výchove. Piataci zo ZŠ s MŠ Havaj vytvorili krásne farebné dielka. Papierová koláž je vyplnená bielym latexom.

Anna Komišáková (ZŠ s MŠ Havaj 7)

Učiteľ biológie a chémie Výchovný poradca Koordinátor protidrogovej prevencie

Téma TASR