Jesenná škola v prírode v Základnej škole Alexandra Dubčeka Martin

Renáta Poláková, 18. októbra 2017 12:59

Jesenná škola v prírode – Ždiar, Belianske Tatry.

Martin 18. októbra (SkolskyServis.sk) - Žiakov, III. A a IV. C triedy Základnej školy Alexandra Dubčeka v Martine, privítala dedinka Ždiar učupená pod štítmi Belianskych Tatier. Goralská obec s bohatou históriou, kultúrnymi tradíciami a unikátnou ľudovou architektúrou si nás všetkých hneď získala svojou neopakovateľnou atmosférou.

Foto: ZŠ Alexandra Dubčeka v MartineV pondelok poobede sme spoznávali krásy prírody v lokalite Strednica, kde nám lektorka Ing. Katarína Horská porozprávala o histórii Belianskych Tatier prostredníctvom legendy o Havranovi a Vidle. Ako sa správať vo vysokohorskom prostredí, čo mať zabalené v batohu a ako prežiť v prírode aj v nepriaznivom počasí nám poradil horský sprievodca Jakub Tomaškovič. Každý žiak dostal pracovný list Dobrodruha, kde boli úlohy, ktoré žiaci postupne zdolávali a realizovali každý deň podľa ekologického vzdelávacieho programu Expedícia Belianske Tatry. Večerný program pre žiakov pripravil horský sprievodca a záchranár Ing. Milan Tomaškovič. Žiaci sa dozvedeli o náročnej práci horských sprievodcov, záchranárov, o cvičených záchranárskych psíkoch i o vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej službe.

V utorok sme sa autobusom presunuli do Tatranskej Lomnice, kde sme prešli časť náučného chodníka Fľak v Tatranskej kotline, mali sme možnosť vidieť bobrovisko - príbytok bobra vodného. Navštívili sme Múzeum Tatranského národného parku – oboznámili sa s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier. Výstavná časť múzea bola rozdelená na prírodovednú, prírodoochranársku, historickú a etnografickú. V závere prehliadky sme si pozreli film Hovoriaci spáči. Po večeri nás čakal vzdelávací program Medvede a ich život - správanie sa pri stretnutí s medveďom, zahrali sme sa hru Medvede a novinári.

Foto: ZŠ Alexandra Dubčeka v Martine


V stredu naša expedícia pokračovala Javorovou dolinou popri potoku Javorinka, kde sme hľadali pobytové stopy lesnej zveri. Dozvedeli sme sa o histórii kostola sv. Anny. Videli sme jaskyňu, pred ktorou sa pásli kamzíky a pozorovali sme ich ďalekohľadom. Nechýbala ani súťaž po označenej trase lesnými zvieratkami, kresba prírodným materiálom, stavanie bunkra a naučili sme sa, kde a ako správne zakladať oheň aj bez zápaliek. Večer sme si pozreli animovaný film o ríši zvierat.

Vo štvrtok sme s Petrom Zimmermannom, lesným pedagógom, pri obci Ždiar spoznávali prírodu, život v lese a objavovali prírodné tajomstvá formou hier. Aktivitami sme získali vedomosti o životnom prostredí a jeho ochrane, vyskúšali sme si pocity lesných zvierat v noci, našli sme si kamarátov medzi stromami, ktorým sme dali aj mená, modelovali tváre stromu zo slaného cesta, poznávali jednotlivé stromy. Cestou späť sme navštívili Ždiarsky dom, kde sme sa oboznámili s históriou a kultúrou regiónu, spoznali goralské nárečie prostredníctvom spevu a tanca i nakúpili suveníry pre najbližších.

V závere týždňa bolo vyhodnotenie jednotlivých súťaží a slávnostné odovzdávanie certifikátov Dobrodruha. Krásny jesenný týždeň plný zážitkov sme ukončili zábavnými hrami a diskotékou. V piatok sme sa lúčili s vynikajúcimi lektormi a Ždiarom. Získané poznatky využijeme na hodinách prírodovedy, vlastivedy, slovenského jazyka či hudobnej, výtvarnej i etickej výchove. Bolo nám výborne, budeme mať na čo spomínať!

Téma TASR