Jeseň na ZŠ J. A. Komenského 1 v Michalovciach

Ivana Šaffová, 8. novembra 2017 10:59

Ani pár dní pred jesennými prázdninami žiaci základnej školy na ulici J.A. Komenského 1 v Michalovciach nezaháľali.

Michalovce 8. novembra (SkolskyServis.sk) - Učitelia si pre nich pripravili rôzne aktivity, ktorými žiakov odpútali od bežného kolotoča povinností v predposledný októbrový týždeň. Pasovanie prvákov, Halloween, pripomenutie si Dňa zdravej výživy či ukážková hodina s anglicky hovoriacim lektorom boli úlohy, s ktorými sa žiaci museli popasovať 26. a 27. 10. 2017.
Foto: TASR

V tomto školskom roku sa učitelia anglického jazyka a usilovní žiaci opäť zapojili do projektu English One (Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách), ktorý je spolufinancovaný EÚ. Počas októbra pracovali s moderným elektronickým didaktickým obsahom EnglishOne, aby tak ozvláštnili hodiny anglického jazyka a osvojili si nové učivo jednou z inovatívnych metód, ktorá bola prvýkrát sprístupnená na školách v roku 2015. Potvrdilo sa, že aj s odstupom času je pre žiakov stále atraktívna. Tí najúspešnejší boli odmenení stretnutím s anglicky hovoriacim lektorom počas ukážkovej hodiny. Žiaci túto aktivitu uvítali a veľmi kladne zhodnotili.
Jeseň na ZŠ J. A. Komenského 1 v Michalovciach Foto: Ivana Šaffová

Halloween sa niesol v duchu tajomných masiek, halloweenskych tekvíc a anglických rébusov. Už od rána sme mohli obdivovať nápadité oblečenie či výrazný mape-up, a to nielen u dievčat. Medzi najoriginálnejšie kreácie patrili masky žiakov 5. a 7. ročníka. Vybraní zástupcovia každej triedy mali možnosť predviesť svoje manuálne zručnosti pri vyrezávaní tekvíc a tie jazykové zasa pri riešení úloh s halloweenskou tematikou. Žiaci potvrdili, že chápu význam zdravého stravovania a spolu so svojimi triednymi učiteľmi pripravili chutné nátierky, ktoré lákali nielen svojou príjemnou vôňou, ale estetickou úpravou pokrmu lahodili aj oku pozorovateľa.
Za priebeh a úspešné zvládnutie týchto aktivít by sme sa týmto chceli poďakovať všetkým zúčastneným učiteľom základnej školy J.A. Komenského 1 v Michalovciach.

Jeseň na ZŠ J. A. Komenského 1 v Michalovciach Foto: Ivana Šaffová


Jeseň na ZŠ J. A. Komenského 1 v Michalovciach Foto: Ivana Šaffová

Téma TASR