Informatika a geografia

Školský servis, 2. novembra 2012 10:00

Aj zdanlivo nespojiteľné sa niekedy dá, keď sa chce.

Bratislava 2. novembra (TASR) - Minulý rok sa moji vtedajší siedmaci – poniektorí – ťažšie učili geografiu. Nuž sme sa dohodli, že im trochu pomôžeme. Na informatike preberáme úvod do HTML kódu – teda ozaj len úplné začiatky. Vyrobila som pracovné listy (www.dobrenapady.info/html.docx), ktorých cieľom je vytvorenie akejsi jednoduchej virtuálnej učebnice pre ôsmakov z geografie – teda o Európe.

Informatika v Spojenej ZŠ Tilgnerova, Bratislava Foto: Mgr. Silvia Bodláková


Postupne si pracovné listy rozdávame a po dvojiciach žiaci spolupracujú a podľa nich za mojej asistencie na hodinách vypracovávajú. Spolužiaci si vzájomne diktujú poznámky z učebnice Geografie a tak sa zároveň aj učia na iný predmet.Nuž a už sme asi v polovici projektu. Už sme urobili časť webovej stránky – základné informácie o Európe.

Pracovné listy sme na chvíľu odložili a rozdali si zadania projektov, ktoré majú urobiť po trojiciach na troch hodinách informatiky a doma. Ich úlohou je teraz urobiť jednoduché webové stránky podľa tej, čo sme robili. Stránky budú o niektorých štátoch, ktoré susedia s našou krajinou. Čo sme zatiaľ vytvorili? Môžete si pozrieť na www.europa.dobrenapady.info. Nuž a tie nefunkčné odkazy sú vlastne na stránky, ktoré majú žiaci urobiť vo svojich projektoch. Pozrite sa aj na konci novembra a už budú určite funkčné.

Mgr. Silvia Bodláková, SPŠ Tilgnerova 14, Bratislava

Téma TASR