Imatrikulácia prvákov

Júlia Kónyová, 20. novembra 2017 10:00

Prváci v ZŠ v Kráľovskom Chlmci sú už „ozajstnými žiakmi“ školy.

Imatrikulácia prvákov v ZŠ Kráľovský Chlmec Foto: Kristián Bók


Kráľovský Chlmec 20. novembra (SkolskyServis.sk) - Prvákov sme v našej škole privítali už na začiatku školského roka. Všetko bolo pre nich nové a s pani učiteľkami si poprezerali celú školu. Ale ozajstnými žiakmi našej školy sa stali až 3. 11. 2017, keď im vedenie školy a triedny učitelia pripravili slávnostný zápis.

Imatrikulácia sa konala v telocvični, lebo okrem prvákov tam boli aj ostatní žiaci prvého stupňa. Oslavy otvorila pani riaditeľka D. Hudáková. Všetkých srdečne privítala a prijala nových prvákov medzi žiakov našej školy. Kultúrny program pre nás pripravila každá prvá trieda. Veľký úspech sme mali aj my, mažoretky.

Potom nasledovalo predstavovanie prvákov. Postavili sa do radu pod vedením triednych učiteliek a asistentov a každý povedal svoje meno. Za odvahu boli odmenení malým darčekom. Každá prvácka trieda bola ináč oblečená, aby sa odlíšili od ostatných. Triednymi učiteľkami jednotlivých tried sú:

1. A - Mgr. V. Rudasová
1. B - Mgr. L. Mihalčíková
1. C - PaedDr. G. Királyová

Prváci bolo tohto roku slušní a trošku bojazliví. Osmelili sa až potom, keď sa začala veselá diskotéka. Všetci sa dobre zabávali.Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 7. A Foto: Kristián Bók

Júlia Kónyová (ZŠ Kossutha 56, Kráľovský Chlmec)

Som žiačka 6.A triedy. Mám rada tanec a spev. Navštevujem krúžok mažoretiek. Chcela by som byť učiteľkou.

Téma TASR