Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Nikolka Mydliarová, 21. februára 2018 12:02

15.2. 2018 sa v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Liptovská Osada 21. februára (SkolskyServis.sk) - Na tejto súťaži žiaci recitovali poéziu a prózu v troch kategóriách. V prvej kategórii súťažili žiaci prvého stupňa. V druhej kategórii žiaci 5. a 6. ročníka a v tretej kategórii žiaci 7.,8. a 9. ročníka. Žiaci recitovali básne od rôznych autorov ako napríklad: Milan Rúfus, Ľudmila Podjavorinská, Milan Lasica, Jana Stankovianska, Marta Rázusová Martáková, Samo Chalupka a iní. Ôsmačka Paulína Sanigová vedela naspamäť takmer celú báseň Mor ho! Tí najlepší budú reprezentovať našu školu v okresnom kole.

Výsledky:

1. kategória:
1. miesto: Diana Veselovská
2. miesto: Natália Marošová
3. miesto: Jakub Dovec

2. kategória:
1. miesto: Michaela Halušková
2. miesto: Vika Juríková
3. miesto: Miška Krakovská

3.kategória:
1. miesto: neudelené
2. miesto: Paulína Sanigová
3. miesto: Lenka Máliková a Marek Kuzma

15.2. 2018 sa v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Foto: Nikolka Mydliarová


15.2. 2018 sa v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Foto: Nikolka Mydliarová


15.2. 2018 sa v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Foto: Nikolka Mydliarová


15.2. 2018 sa v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Foto: Nikolka Mydliarová


Text a foto: Nikolka Mydliarová

Téma TASR