Humenné: Prváci medzi víťazmi o najlepší medzinárodný projekt 2018

Mgr. Ivana Čepová, 21. júna 2018 13:58

Jedným z víťazov Národnej súťaže eTwinning 2018 sú aj žiaci 1.A triedy zo ZŠ Dargovských hrdinov 19 v Humennom.

Humenné 21. júna (SkolskyServis.sk) - Žiaci získali 2. miesto s projektom Ozoboti vyprávějí. Spolu so svojou pani učiteľkou, Mgr. Ivanou Čepovou sú pozvaní na slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien spojené s „vedeckou zábavou“ v zážitkovom vedeckom centre Aurelium v Bratislave dňa 26. júna 2018.Partnerskou školou projektu, ktorý prváci realizovali, bola ZŠ Komenského v Trutnove v Českej republike. V projekte žiaci oboch partnerských škôl spoznávali základy práce s minirobotom Ozobot, oboznámili sa s ozokódmi (príkazmi, ktoré vykonáva Ozobot) a učili sa, ako kódovať na hodinách. Žiaci pracovali s Ozobotmi na rôznych vyučovacích predmetoch, vytvárali rôzne zadania a úlohy, vymieňali a riešili ich pomocou minirobotov. Počas realizácie projektu vytvorili ukážky využitia minirobota na jednotlivých predmetoch 1. stupňa ZŠ, zbierku pracovných listov k jednotlivým predmetom, ktoré sú k dispozícii pre učiteľov a širokú verejnosť.

Projekty hodnotila odborná komisia, zložená zo:

• zástupcu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
• zástupcu Národnej agentúry - program Erasmus+
• zástupcu odboru školstva obvodného úradu
• zástupcu NSS v Žiline
• zástupcu časopisu Dobrá škola

Viac o súťaži: https://bit.ly/2ydaIxI

Zapísala: Mgr. Ivana Čepová

Téma TASR