Hodina informatiky, alebo ako sme sa merali

Šimon Černý, 14. decembra 2017 13:24

V jeden pondelok na hodine informatiky sme sa merali. Znie to možno zvláštne, až divne.

Ako sme sa merali Foto: Mgr. Silvia BodlákováBratislava 14. decembra (SkolskyServis.sk) - Pred meraním sme si s pani učiteľkou Bodlákovou pripravili tabuľku v exceli. Do nej sme potom zapisovali namerané údaje. V prvom riadku sme vytvorili bunky meno, priezvisko, výška, hmotnosť, obvod hlavy, lakeť, noha a palec. A tak sme sa dozvedeli aj čo je to aká jednotka lakeť či palec, prečo sa meria obvod hlavy a krku. Následne sme vyplnili bunky v stĺpci meno a priezvisko menami spolužiakov, ktorí boli na hodine. Potom sme začali merať. Ja som meral svojím spolužiakom palce. Sedem spolužiakov prišlo k meradlu dĺžky, priložili palec k pravítku a zistili sme veľkosť palca. Odmeranú hodnotu palca som zapísal do tabuľky. Ostatní moji spolužiaci merali výšku, dĺžku nohy, šírku palca, dĺžku lakťa, obvod hlavy. Namerané hodnoty sme potom zapísali do buniek v exceli. V tabuľke sme sa museli dobre orientovať. Potom sme tabuľku formátovali, veľkosť písma, zarovnanie stĺpcov, zalomenie textu v bunke a podobne. Potom sme si vytvorili riadky počet, minimum, maximum a priemer. A počítali sme funkciami, ktoré sme si už teraz len zopakovali z predošlých hodín. Na budúcej hodine budeme v meraní pokračovať. Dostali sme totiž úlohu. Musíme pomerať aj zvyšok triedy, čo nepatrí do našej skupiny a doplníme našu tabuľku. Nakoniec chceme grafom znázorniť naše údaje a výsledky v riadkoch priemer, minimum... Zistené údaje budeme vyhodnocovať teda nie len tabuľkou, ale aj grafom, ktorý sa budeme učiť vytlačiť na niekoľko strán, aby bol dosť veľký na nástenku. Zábavnou formou takto vidíme využitie excelu v praxi. Len, aby nechcela od nás pani učiteľka odmerať a takto vyhodnotiť celú školu. To by bola makačka.

Šimon Černý, 7.B, Spojená škola, Tilgnerka, Bratislava

Téma TASR