Hasičská technika dnes a v minulosti – výtvarná súťaž

Školský servis, 16. októbra 2012 8:51

Samuel Szimko, žiak 8. C triedy, obsadil v celoslovenskej výtvarnej súťaži Hasičská technika dnes a v minulosti 1. miesto v kategórii žiakov od 13 do 15 rokov.

Samuel Szimko, žiak 8. C triedy, obsadil v celoslovenskej výtvarnej súťaži Hasičská technika dnes a v minulosti 1. miesto v kategórii žiakov od 13 do 15 rokov Foto: Mgr. Mária Hriciková


Kráľovský Chlmec 16. októbra (TASR) - Keď si ma zavolala pani učiteľka I. Tóthová, nevedel som si predstaviť, čo sa stalo. Bol som veľmi milo prekvapený, keď mi gratulovala a podala list, v ktorom sa písalo, že som vyhral 1. miesto vo výtvarnej súťaži. Trošku ma to prekvapilo, lebo súťaž bola ešte v apríli a ja som na to už celkom zabudol. V liste bolo vyjadrené poďakovanie a uznanie žiakom, ktorí sa do danej výtvarnej súťaže zapojili. Súťaž vyhlásil generálny sekretár dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a prezident hasičského a záchranného zboru SR.

Z listu som sa dozvedel aj to, že sme s pani učiteľkou pozvaní do Bratislavy na odovzdávanie cien. Cestovali sme vlakom v nedeľu večer. Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov sa uskutočnilo 24. septembra v Dome dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Bratislave. Prezident HaZZ A. Nejedlý nám oznámil mená tohtoročných výhercov. Z môjho umiestnenia som mal obrovskú radosť, lebo účastníkov bolo až 1900! Všetci účastníci boli šťastní a dojatí. Po udelení cien sme mali občerstvenie, potom sme sa vybrali na obhliadku mesta.

Bratislavský hrad Foto: Samuel Szimko


Pre mňa to bol veľký zážitok, lebo v Bratislave som ešte nikdy nebol. Videli sme hrad, parlament, budovu ministerstva vnútra...Neskôr nás odviezli do najmodernejšej základne hasičov na Slovensku, kde nám predviedli najmodernejšiu záchranársku a požiarnu techniku. S pani učiteľkou sme nastúpili do koša požiarneho automobilu, ktorý potom zdvihli do výšky 30 metrov.

Bol to deň plný zážitkov, ktorý ma bude inšpirovať k tomu, aby som sa kresleniu venoval aj naďalej.

Mgr. Mária Hriciková, Základná škola L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec

Téma TASR