Geografická exkurzia

Jana Bavolarova, 16. októbra 2017 12:41

9. geografická exkurzia vo Vysokých Tatrách.

Geografická exkurzia Základnej školy s materskou školou Milana Rastislava Štefánika Budimír 11 Foto: ZŠ s MŠ M.R. Štefánika Budimír


Vysoké Tatry 16. októbra (SkolskyServis.sk) - Cieľom  9. geografickej exkurzie pre žiakov 5.-8-ročníka sa tentokrát stali Vysoké Tatry, konkrétne Mlynická dolina. V nej sa nachádza jeden z najkrajších tatranských vodopádov – vodopád Skok. Zo skalného prahu padá vo výške 1789 m.n.m. Na východiskové miesto, Štrbské pleso, sme sa dostali vlakom z Košíc a ozubnicovou železnicou. Cesta k vodopádu viedla nenáročným terénom po žltej značke, počasie nám prialo. Cestou späť sme si urobili zastávku pri Štrbskom plese. Vo vlaku žiaci vyplnili pracovné listy, v ktorých si overili svoje novonadobudnuté vedomosti.

Geografická exkurzia Základnej školy s materskou školou Milana Rastislava Štefánika Budimír 11 Foto: ZŠ s MŠ M.R. Štefánika Budimír


Geografická exkurzia Základnej školy s materskou školou Milana Rastislava Štefánika Budimír 11 Foto: ZŠ s MŠ M.R. Štefánika Budimír


Geografická exkurzia Základnej školy s materskou školou Milana Rastislava Štefánika Budimír 11 Foto: ZŠ s MŠ M.R. Štefánika Budimír


Geografická exkurzia Základnej školy s materskou školou Milana Rastislava Štefánika Budimír 11 Foto: ZŠ s MŠ M.R. Štefánika Budimír

Téma TASR