Fotosúťaž Jeseň – zima 2017

Júlia Kónyová, 17. marca 2017 12:02

Odmenou pre výhercov fotosúťaže je účasť na vernisáži.

Víťazné práce Foto: ZŠ Kráľovský Chlmec


Kráľovský Chlmec 17. marca (SkoskyServis.sk) - Druhá časť každoročnej fotosúťaže pod názvom Jeseň – zima 2017 sa uskutočnila koncom februára. Súťažiaci mohli do súťaže priniesť fotografie, ktoré urobili od septembra tohto školského roka. Mali fotografovať nielen jesennú a zimnú prírodu, ale aj ľudí a zvieratká v týchto ročných obdobiach. Fotografov bolo šesť a fotografií vyše 70. Pani učiteľka Hriciková, ktorá súťaž organizuje, vybrala 30 najkrajších a umiestnila ich na nástenku. Aj učitelia, aj žiaci mohli na ne hlasovať. Fotografie boli len očíslované, aby nikto nevedel, kto je autor. Mne sa páčili všetky fotky, ale najviac som držala palce mojej sestre – dvojčaťu – Bianke. A vydarilo sa! Jej fotografia sa umiestnila na treťom mieste. Celkové umiestnenie bolo nasledovné:

1. miesto – Martin Kasinec, 9. A
2. miesto – Eszter Godzsáková, 6. A
3. miesto – Bianka Kónyová, 6. A


Najviac bodov dostala jesenná fotografia pani učiteľky Hricikovej, ale ona nesúťažila. Všetci výhercovia dostali pochvalu od pani zástupkyne Muskovej a aj pekné darčeky. Ich diela budú uverejnené aj v mestských novinách. Preto prosím všetkých žiakov, ktorí radi fotografujú, aby doniesli svoje práce na tému Jar do konca mája pani učiteľke Hricikovej. Najlepšie práce budú vystavené na vernisáži.

Víťazné práce Foto: ZŠ Kráľovský Chlmec


Víťazné práce Foto: ZŠ Kráľovský Chlmec


Víťazné práce Foto: ZŠ Kráľovský Chlmec

Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 6. A

Júlia Kónyová (ZŠ Kossutha 56, Kráľovský Chlmec)

Som žiačka 6.A triedy. Mám rada tanec a spev. Navštevujem krúžok mažoretiek. Chcela by som byť učiteľkou.

Téma TASR