Európsky deň jazykov 2017 na ZŠ Komenského 1 v Michalovciach

Ivana Šaffová, 9. októbra 2017 12:03

Michalovskí žiaci oslavovali Deň jazykov rôznymi aktivitami...Michalovce 9. októbra (SkolskyServis.sk) - Počas Európskeho dňa jazykov (26.9.) PK cudzích jazykov spestrilo žiakom vyučovanie súťažou English T-shirt Day. Jej cieľom bolo nájsť na tričkách žiakov školy, čo najviac viet v anglickom alebo inom cudzom jazyku. Zvíťazili žiaci, ktorí nazbierali a preložili do slovenčiny čo najviac nápisov (citátov). Najúspešnejší zberači a prekladatelia:

I. kategória (5.-6. ročník)
1. miesto: Simona Drábiková
2. miesto: Alexandra Póczová
3. miesto: Dávid Němec

II. kategória (7.-9.ročník)
1. miesto : Kristína Horváthová
2. miesto : Vanesa Činčárová
3. miesto: Daniela Bežovská

Veríme, že nešlo len o pekné ceny, ale najmä o dôvtip a šikovnosť.

Vyučovacie hodiny v 8. a 9. ročníku boli oživené aj hrou ´´Podaj to ďalej´´. Išlo o preklad textu do rôznych jazykov, ktoré žiaci poznajú. Podarilo sa im to využitím angličtiny, ruštiny, češtiny, maďarčiny, ale ja vietnamčiny.
Dúfame, že žiaci pochopili, že ovládať jeden alebo viac cudzích jazykov je veľmi užitočné a prináša to množstvo výhod.

Téma TASR